Skatteregler når man jobber for norsk bedrift i utlandet

Publisert: 01.06.2023

Jeg har en jobb i Norge som IT-Utvikler for et konsulentfirma, de er ikke avhengig av å ha meg på arbeidsplassen og jeg kan derfor reise veldig mye samtidig som jeg jobber. Jeg tenker derfor å bosette meg i utlandet der jeg er gift. Jeg lurer derfor på hvordan skattereglene er for meg? Kan jeg eventuelt kun bli skattet i det landet? Jeg er ung, og dersom det spiller noen rolle, så er landet Algerie.

Svar:

Dette er et komplisert og sammensatt spørsmål. I utgangspunktet kan du bli ansett å være skattemessig bosatt i Norge i minst tre år også etter "utflytting" så lenge du fra tidligere har vært bosatt i Norge i mer enn 10 år. Når du ikke lenger ansees som skattemessig bosatt i Norge etter dette kommer an på hvor mye du faktisk oppholder deg i utlandet, om du eier/disponerer bolig i Norge etc. Hvordan du skal forholde deg videre vil også avhenge av om det foreligger skatteavtaler mellom det landet du bosetter deg i og Norge. Du bør derfor søke rådgivning hos skattetaten, regnskapsfører med spesialisering innen for internasjonal skatterett eller advokat med tilsvarende spesialisering for å forsikre deg om at du finner den løsningen som vil være riktig og best for deg.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: