Skifte med særkullsbarn

Publisert: 03.10.2023
Emneord: ,

Min mor sitter i uskifte med avdøde ektefelles særkullsbarn. Deres felles testament: a) Når nr 1 dør, skal lengslevende overta hus/verdier i uskifte med 1. avdødes livsarvinger. Livsarvinger har gitt samtykke. b) Når nr 2 dør, skal verdien av uskifteboet skiftes med 50% på 1. avdødes livsarvinger og 50% på lengstlevendes livsarvinger. Mor har solgt huset, kjøpt leilighet, betalt flyttekostnader i uskifte. Kan mor skifte med avdøde ektefelles livsarvinger? Hvordan skal nåværende formue fordeles?

Svar:

Mor som sitter i uskifte med særkullsbarn til avdød ektefelle, kan når som helst velge å skifte med avdødes særkullsbarn.

Det er markedsverdien på alt som inngår i uskifteboet på skiftetidspunktet som legges til grunn, og fordeles med 50 % til særkullsbarna og eventuelle felles livsarvinger, dersom hun skal skifte med dem også etter far. Eventuelt forholdsmessig, om det er felles livsarvinger som det IKKE skal skiftes med. Men husk: her har mor rett til 1/4 ektefellearv etter avdøde ektefelle for den arven som skiftes. Dette siden hun skifter i levende live.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: