Særkullsbarn

Innhold

Hva må jeg utbetale av arv til vårt felles barn og min manns særkullsbarn dersom han dør først?

18. jun 2024 · spørsmål

Min mann og jeg har ett felles barn. Han har ett barn fra tidligere. Vi har vært gift i 10 år, leiligheten eier vi sammen. Da vi kjøpte leiligheten i 2009 gikk jeg inn med en større andel av egenkapital, fordi jeg solgte en leilighet som jeg eide. I skjøtet står det oppført at jeg eier 68 % og han 32 %. Hvis min mann skulle gå bort før meg, hva må jeg utbetale av arv til hans særkullsbarn - og til vårt felles barn?

Les mer

Testament med ekstra arv til særkullsbarn

22. nov 2023 · spørsmål

Er gift, har tre fellesbarn med ektefelle, og et særkullsbarn. Kan jeg sette opp testament som sier at hvis jeg går bort før min ektefelle, så får mitt særkullsbarn en sum som utgjøre 15G hvis summen av det jeg eier er mer enn det? Og med det er arven gjort opp med mitt særkullsbarn for ettertiden også og at krav om skifteoppgjør utgår? D.v.s. at særkullsbarnet ikke kan kreve noe mer arv etter at min ektefelle eventuelt også går bort senere, at arven kun deles opp mellom våre tre felles barn?

Les mer

Arv av eiendom med tinglyst urådighet

08. nov 2023 · spørsmål

Jeg er særkullsbarn. Min mor arvet et lite småbruk av sine foreldre. Dette står i hennes navn. Det er tinglyst en urådighet som sier at eiendommen bare kan overføres i nedadstigende arverekke. Hun har barn med avdøde ektefelle som hun skal skifte med. Det finnes ikke ektepakt eller særeie avtale utover tinglyst urådighet. Skal småbruket holdes utenfor skifte med første avdødes barn?

Les mer

Hvem arver når det kommer til særkullsbarn?

07. nov 2023 · spørsmål

Mine foreldre som er gift, og der en av dem har særkullsbarn. Begge har hver sin konto og en felles konto. Begge har oppsparte midler på sin brukskonto, der det er både fra sin mors og fars arv, samt de som de mottar i pensjon. Begge i sitt navns konto, men at andre parten kan disponere konto. Om den som frafaller har særkullsbarn, skal da den andre parten sine midler deles med særkullsbarnet?

Les mer

Har mannens særkullsbarn krav på arv?

26. okt 2023 · spørsmål

Jeg står som 100 prosent eier av bolig, denne boligen eide jeg før jeg giftet meg med nåværende ektemann. Vi har to barn hver men ingen barn sammen. Hvis mannen min skulle dø, vil hans barn ha krav på arv i min bolig?

Les mer

Hvilke verdier legges til grunn ved skifte?

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg sitter i uskifte med et felles barn. Avdøde hadde to barn som ikke er adoptert. Er det den økonomiske situasjon på dødstidspunktet til min kone som skal legges til grunn, eller det dagens situasjon som skal legges til grunn ved skifte?

Les mer

Skifte med særkullsbarn

03. okt 2023 · spørsmål

Min mor sitter i uskifte med avdøde ektefelles særkullsbarn. Deres felles testament: a) Når nr 1 dør, skal lengslevende overta hus/verdier i uskifte med 1. avdødes livsarvinger. Livsarvinger har gitt samtykke. b) Når nr 2 dør, skal verdien av uskifteboet skiftes med 50% på 1. avdødes livsarvinger og 50% på lengstlevendes livsarvinger. Mor har solgt huset, kjøpt leilighet, betalt flyttekostnader i uskifte. Kan mor skifte med avdøde ektefelles livsarvinger? Hvordan skal nåværende formue fordeles?

Les mer

Arverett etter stefar

22. aug 2023 · spørsmål

Mor og far er gift med felles barn. I tillegg har mor særkullsbarn som har vokst opp med stefar, men som ikke er adoptert. Har da særkullsbarnet noen rett til arv fra stefar som hun har vokst opp med som sin far?

Les mer

Hva har ektefelle og særkullsbarn rett på?

16. jun 2023 · spørsmål

Har vært gift i mange år nå, men uten barn. Har imidlertid et barn fra tidligere samboerforhold som er voksen. Hva skjer med arv/rettigheter til bolig som nå står i mitt navn, hvis jeg faller fra? Har min ektefelle krav på boligen siden jeg ikke har opprettet særeie, og hva har eventuelt det voksne barnet krav på?

Les mer

Arverett som særkullsbarn

31. mai 2023 · spørsmål

Mor og far er skilt. Jeg er eneste barnet deres. Begge har funnet nye partnere og fått 2 barn hver. Far har nå vært gift i 15 år. Mor har hatt samboer i 18 år. Hvordan stiller dette seg med meg som eneste særkullsbarn? Hvor mye har jeg krav på i de to ulike boene dersom mor/far dør? Ingen av partene har skrevet samboerkontrakt eller hva som er særeie.

Les mer

Arverett etter mor med særkullsbarn

08. mai 2023 · spørsmål

Mor har 3 barn fra før, der far er gått bort og odelsrett arv til førstefødte er oppgjort. Mor får ny mann, nytt hus og nytt barn. Når da mann går bort, lurer vi på hvem har rett på hva? Når mor nå sitter i uskiftet etter siste mann. Om mor ønsker å selge til yngste barn, hva blir da rett mtp sine halvsøsken? Da han ikke har arvet sin far? Har mors barn fra tidligere ekteskap rett på like mye som barn fra siste ekteskap der far er gått bort?

Les mer

Hva har fars nye kone krav på etter dødsfall?

08. mai 2023 · spørsmål

Særkullbarn. Far dør og han var gift på nytt. Det er ektepakt hvor det er ønsket om å sitte i uskiftet bo. Hun mener at hun har særeie på alt privat. Jeg har fått fullmakt av skifteretten til å hente ut kontoutskrifter. Hun har greid å slette alle bankkontoer. Hvordan går jeg videre?

Les mer

Hva har særkullsbarna rett på etter samboers død?

08. mai 2023 · spørsmål

Min samboer overførte sin halvpart av boligen til meg, 4 år siden. Jeg eier da hele boligen. Det er tinglyst. Han er nå død. Kan hans særkullsbarn forlange noe av boligen? Vi hadde ikke barn sammen. Hva med innbo som vi har kjøpt hver for oss?

Les mer

Ønsker at egne barn begunstiges i mannens testament

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg har en livsforsikring som jeg har begunstiget til min mann 75 % og mine særkullsbarn 12,5 % hver. Mine barn har bare meg, det er derfor viktig for meg at den delen av livsforsikringen som i første omgang går til min mann skal tilfalle mine barn ved hans død. Han har også 2 særkullsbarn. Hvordan kan vi løse dette best mulig uten at min mann blir skadelidende mens han lever?

Les mer

Rett på arv etter mor?

31. mar 2023 · spørsmål

Min pappa og mamma skilte seg da jeg var baby og jeg har ingen kontakt med mamma. Hun er gift på ny og jeg vet hun har overført alt hun eier til sin nye ektemann ( hus og hytter). Hennes nye ektemann har to barn fra før, de har ingen barn sammen. Om hennes nye ektefelle skulle dø før henne, har jeg noe arverett eller tilfaller alt av verdier da hans barn? Jeg vet ikke om det finnes noe testament eller ektepakt, men jeg tror ikke det.

Les mer

Har fars særkullsbarn rett på morsarv?

19. jan 2023 · spørsmål

Min far var gift, fikk to døtre, nå 58 og 62 år, deres mor døde tidlig. De hadde nesten ikke noe penger, bare lån. Min far ble sittende i uskiftet bo helt til i dag. Jeg er 45 år, mine foreldre ble aldri gift og bor ikke sammen. Dersom min far skulle gå bort, vil mine søsken ha krav på morsarv tilsvarende 50 % av hans nåværende formue?

Les mer

Redd for at særkullsbarn stikker av med arven

10. jan 2023 · spørsmål

Jeg er godt gift og vi har 5 felles barn. Jeg har en sønn fra før jeg traff min mann (særkullsbarn). Han har ikke kontakt med meg i dag. Hvis jeg faller fra før min mann, så kan han kreve morsarven og ruinere min mann. Noe jeg kan gjøre for å forhindre at det skjer? Min mann og jeg er begge uføre og min mann må da selge småbruket for å betale ut min sønn om han krever arv etter meg. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Hva skjer med hytte og leilighet hvis mannen dør?

09. jan 2023 · spørsmål

Jeg eier leilighet og hytte, og har nettopp giftet meg. Min mann har flere barn fra tidligere forhold, men vi har ikke barn sammen. Jeg har heller ingen barn fra før. Hvis han går bort før meg, vil hans barn ha noe arverett fra bolig som står i mitt navn? Og hva skjer om jeg går bort før han?

Les mer

Arv etter ektemann med særkullsbarn

06. des 2022 · spørsmål

Vi er i 50 årene og skal gifte oss. Jeg har flyttet inn i hans leilighet og brukt mitt overskudd fra salg, for å pusse opp denne, men vi har ikke skrevet noen kontrakt på dette. Hva skjer om han dør før meg etter at vi er gift, med tanke på leiligheten? Arver jeg ham som "normalt", selv om alt står i hans navn? Han har 1 barn fra tidligere og jeg har 3 barn. Han har aldri vært gift tidligere.

Les mer

Uskiftet bo når man bare har særkullsbarn

05. des 2022 · spørsmål

Har vært samboer i 12 år. Vi har 2 voksne barn hver. Ingen felles barn. Hvis de 4 barna skriver under på at lengstlevende av oss to kan bo i huset ( som vi eier 50 % hver) uskiftet, er det da lov.

Les mer