Skjevdeling ved skilsmisse

Publisert: 11.03.2024

Min eksmann fikk 100 000,- i forskudd på arv fra mor i 2003. Det var en betingelse at man skulle ikke bruke dette, kun renter. Mor døde 2012. Har min eksmann rett til denne arven ettersom jeg påstår at han har brukt denne arven for lenge siden til reiser og alkohol. Er det slik at man må dokumentere dette med bankutskrifter? Han fikk arv også 2012, dette regner jeg med er hans og jeg også fikk arv 2011 som jeg regner med er mitt.

Svar:

Det høres ut som du har spørsmål om skjevdelingskrav. Et av vilkårene for å kunne kreve verdier skjevdelt, er at de er i behold ved skjæringstidspunktet (samlivsbruddet, eller da søknad om separasjon kom inn til Statsforvalteren, det som skjedde først), og at man kan dokumentene hvor verdiene kom fra. Hvis man bruker opp skjevdelingsmidler under ekteskapet, kan det ikke kreves skjevdelt.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: