Søke om erstatning for tapt barndom som godt voksen

Publisert: 25.07.2022

Vil det være mulig å søke om erstatning for et ødelagt familieliv, utdanning (som ikke gikk etter planen) og jobbkarriere (med mange år som arbeidsløs) fordi barnevernet unnlot i sin tid å ta affære da jeg som barn ble utsatt for grov barnemishandling? Jeg er nå 67 år gammel (snart 68).

Svar:

Utgangspunktet er at det offentlige ved f. eks. barneverntjenesten kan bli erstatningspliktige dersom de kan klandres for å ha forsømt seg i forhold til et barn og dette har fått økonomiske eller psykiske/fysiske skadet til følge. Det er eksempler på at kommuner ved barneverntjenesten er dømt til å erstatte bortfall av inntekt fordi en person er blitt ufør grunnet uaktsom oppfølging fra etatens side.

Problemet i forhold til din sak er at den er blitt svært gammel. Det er nå snart 50 år siden du ble myndig. Dette innebærer at kravet vil være foreldet da det er en absolutt foreldelsesfrist på 20 år fra den skadevoldende handlingen opphørte.

Det du allikevel kan få noe oppreisning fra er det staten kalle rettferdsvederlag. Dette er en oppreisningsordning i regi av staten der det kan utbetales et visst beløp til personer som har kommet uheldig ut i sitt møte med det offentlige og som ikke kan forfølge kravet på annet vis, typisk fordi kravet er foreldet. Du finner nyttig informasjon om dette på nettsidene til Statens sivilrettsforvaltning.

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: