Spørsmål om entreprenørgaranti

Publisert: 28.03.2023

Vi meldte krav mot entreprenørgaranti før foreldelsesfrist utløp. Utbygger har fått utbetalt entreprenørgaranti fra garantist uten å forhøre seg med oss om vi fremdeles opprettholdt kravet, noe vi altså gjorde. Det var tatt ut stevning mot utbygger vedrørende reklamasjonene innen gjeldende frister. Utbygger meldte oppbud etter meklingsmøte, kort tid før saken kom opp for retten. Er garanistens behandling av denne saken lovlig?

Svar:

Det skal være tilstrekkelig å melde kravet inn til garantisten slik dere har gjort.

En slik garanti skal da ikke fristilles utbygger uten at det er kontrollert med dere om kravet mot garantien fortsatt gjelder. Slik at i utgangspunktet så fremstår saken slik at garantisten har gjort en feil. Dette med forbehold om forhold i saken som jeg ikke kjenner til. Garantisten kan anvende de samme innsigelser til utbetaling som utbygger kan gjøre.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: