Bygging av hytte og bolig

Innhold

Dagsbøter for forsinket bolig

04. aug 2021 · spørsmål

Vi har kjøpt en prosjektert bolig (bustadoppf.l gjelder). Rammetillatelse ble godkjent i 2018. Oppstart er hittil 6 mnd forsinket, da prosjektet har utløst krav om veiopparbeidelse. Utbygger krangler m myndighetene og krever dispensasjon. Vi satte forbehold i budet om overtagelsesdato. Det ble tatt inn i vår kontrakt slik: "Forbehold: boligen skal overleveres senest 1. kvartal 2022". Vi mener dette MÅ utløse dagbøter uansett årsak til forsinkelsen? Stemmer det, eller er vi blitt lurt?

Les mer

Heve tomtekjøp

14. okt 2020 · spørsmål

Jeg kjøpte ei tomt på av en meglerfirma. Ifølge kontrakten skulle tomta vært levert byggeklar 01.09.2020. Ny forventet leveringsdato er satt til 2Q 2021 av megler. Jeg ønsker å heve kjøpet, ifølge megleren er det ikke mulig for meg å ta en exit ut av kontrakten og fristen i kontrakten er en ca veiledende dato som ikke er definitiv. Ønsker deres veiledning og hjelp i denne saken.

Les mer

Advokathjelp til byggesak

18. aug 2020 · spørsmål

Jeg har blitt veiledet hit av forbrukerrådet. Har en sak med utbygger og borettslag der jeg er blitt urettferdig behandlet. Trenger hjelp med råd og veileding. Jeg blir bare over kjørt i saken av begge parter.

Les mer

Utbygger avviser tydelige feil

02. des 2019 · spørsmål

Hva gjør vi når utbygger/entreprenør avviser tydelige feil og mangler (har bilder og video)?

Les mer

Tømrer krever ekstra betalt for endringer

18. jan 2019 · spørsmål

Jeg holder for tiden på med bygging av en arkitekttegnet enebolig og det ble påpekt avvik i bygging for en tid tilbake. Jeg ble nylig konfrontert av tømrer på byggeplassen som argumenterte med at hans løsning var bedre. Hans påstand var at arkitekten sitt tegneprogram forenklet dette og det var fullt mulig for skjønn. Jeg sa da ja til at jeg hørte hans argumenter for deretter å snakke med arkitekt. Arkitekt sa derimot dette var feil. Nå krever tømrer jeg må betale for å få fikset dette.

Les mer

Hus ikke ferdigstilt 3 mnd etter overtagelse

15. okt 2018 · spørsmål

I forbindelse med boligoppføring er ikke boligen blitt ferdigstilt. Overtakelse er utført, men det ble ikke satt en dato for endelig ferdigstilling. Det er nå gått 3 måneder etter overtakelse, og bolig mangler fremdeles varme (vannbåren varme i gulv på bad og ellers i huset), mangler på alarm og generelt elektrisk og rørlegger. Hvilke rettigheter/krav til kompensasjon har en når det ikke ble avtalt dato for ferdigstilling under overtakelse?

Les mer

Bortfall av forbehold ved bygg av ny bolig

14. aug 2018 · spørsmål

Vi har kjøpt en nybolig med følgende formulering i kontrakten: «Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse er gitt innen 1.6.2017». IG ble gitt 8. mai 2017. Selgers frist for ferdigstillelse er 400 dager etter at forbeholdet er bortfalt. Vi oppfatter at forbeholdet bortfalt 8. mai 2017, mens selger mener det bortfalt 1. juni 2017. Hva medfører riktighet?

Les mer

Regning fra entreprenør er dobbelt så stor som prisoverslag

07. jun 2018 · spørsmål

Vi skal bygge nytt hus og fikk prisoverslag, på sms, av entreprenør for grunnarbeider på ca 250 000 kr. Det ble noe ekstra arbeid med grovkulting av en veistubb til tomta. Vi fikk ikke ny skriftlig pris, ei heller muntlig. Regningen kom på 478 000 kr. Er dette etter loven? Kan vi holde tilbake deler av beløpet?

Les mer

Entreprenør nekter å bruke annen kjøkkenleverandør

23. mai 2018 · spørsmål

Vi kjøpte nøkkelferdig hus før det var lagt ut for salg, for å være med på å bestemme mest mulig. Dette var ingen problem. Fikk beskjed om at Sigdal var leverandør for kjøkken. De kunne ikke levere et optimalt kjøkken for oss, og det koster oss 180 000,-. Fikk tilbud fra IKEA til 80 000,- og de kunne levere alt vi ville ha. Utbygger nekter oss å bytte leverandør. Er det noe vi kan gjøre her? 92 000,- er satt av til kjøkken i kjøpesummen vår. Var ingen problem å bytte da vi kjøpte, sa de.

Les mer

Brudd på kontrakt for nybygg

22. mai 2018 · spørsmål

Vi kjøpte et prosjekt, leilighet, for 2 år siden. I prosjektheftet som vi fikk ved signering av kontrakten, under "leveransebeskrivelse", ligger at "hovedkonstruksjonen over p-kjeller har bæresystem i tre" og at "byggene oppføres i moduler med etasjeskiller og leilighetsskiller som del av modulkonstruksjonen". Utbyggeren har begynte å bygge på plass, dvs. ikke modul bygg, og med bæresystem i betong, uten om å varsle oss om dette skriftlig. Er dette noe som vi kan klage på og hvilke rettigheter har vi?

Les mer