Bygging av hytte og bolig

Innhold

Heving av tomtekjøp grunnet manglende info

11. apr 2023 · spørsmål

Vi har kjøpt tomt, som vi ikke fikk vite var myr på. Dette har vist seg å være svært kostbart for oss, da det koster mye å grave opp myr for så å planere. Vi har ikke gravd eller planert på tomten, kun hugget ned trær. Vi lurer på om vi kan heve kjøpet av tomten på bakgrunn av feil info om grunnforholdene?

Les mer

Spørsmål om entreprenørgaranti

28. mar 2023 · spørsmål

Vi meldte krav mot entreprenørgaranti før foreldelsesfrist utløp. Utbygger har fått utbetalt entreprenørgaranti fra garantist uten å forhøre seg med oss om vi fremdeles opprettholdt kravet, noe vi altså gjorde. Det var tatt ut stevning mot utbygger vedrørende reklamasjonene innen gjeldende frister. Utbygger meldte oppbud etter meklingsmøte, kort tid før saken kom opp for retten. Er garanistens behandling av denne saken lovlig?

Les mer

Mur er ikke sikret av gjerde

23. feb 2023 · spørsmål

Jeg har kjøpt et nybygget hus som nylig er overtatt. I gårdsområdet har vi en mur ned mot naboen hvor det er ca. 3-4 m ned mot nabo. På vår tomt har vi asfalt, en liten skrent med steiner, før det går rett ned. Er det byggefirmas ansvar å sette opp gjerde her for sikkerheten? De har tidligere sagt det skal komme gjerde men har trukket det tilbake når de har lagt grus/steiner mot kanten.

Les mer

Kan man kreve dagsmulkt pga forsinkelser etter Covid?

13. jan 2023 · spørsmål

Kjøpt leilighet 03.2021 nybygg. Kontrakt: "forventet ferdigstilt Q1 2022 basert på tidspunkt for bortfall av forbehold, jf. punkt 17. Skal dog være ferdig senest 15 mnd etter at forbehold er bortfalt". Pnkt 17 "Pga. smittefare og tiltak ifm koronapandemien i mars 2020 er/kan igangsetting/fremdrift/ferdigstilling av prosjektet være usikker. Utbygger/selger tar derfor forbehold om endring av alle tidspunkter [..] inntil smittefaren, -tiltakene og virkningene er avklart. Urimelig? Kreve dagsmulkt?

Les mer

Erstatningsbolig pga byggestøy

11. mar 2022 · spørsmål

Sameiet i blokka der jeg bor har igangsatt et byggeprosjekt som går ut på å bygge en ny etasje - rett over meg. Det medfører støyete anleggsarbeid man-fre, 07-18, i seks måneder. Jeg fikk beskjed om dette en uke før arbeidet ble påbegynt. Jeg eier leiligheten jeg bor i, hva har jeg av rettigheter? Kan jeg få kompensasjon til å bo et annet sted, eller be om at arbeidet utføres f.eks 08-16? Hvordan går jeg fram med dette?

Les mer

Søke om godkjennelse av terrasse etter at den er bygget

08. mar 2022 · spørsmål

Vi har kjøpt en hytte på festetomt, og ble fortalt ved overtagelse at grunneier må godkjenne utføringer på tomt. Vi ønsket å utvide terrassen, og fikk ja fra grunneier. Da snekkerne begynte å bygge ble den mer ruvende i terrenget enn det vi hadde forespeilet. Tomten skrår veldig, og det ble høyere enn antatt. Nærmeste nabo har vært å sett, og gitt oss grønt lys (eneste som ser den). Men nå sitter vi med en klump og er redde for at terrassen burde være søkt om i tillegg. Kan man søke i etterkant?

Les mer