Stoler ikke på farskapstest

Publisert: 01.02.2022

Jeg lurer på om man kan gå til sak om man ikke tror på DNA-testresultater som er gjort hos lege? Altså i en farskapssak der en kvinne har utpekt en mann som barnefar og hun insisterer på hun kun har hatt sex med ham. Kan hun da kreve en ny om denne mannen allerede har testet negativt?

Svar:

Etter barneloven § 6 kan man reise sak for domstolene å kreve avklaring av farskapet. Da vil det bli foretatt DNA-undersøkelser av begge foreldre og barnet, samt andre man eventuelt mener kan være barnets rette far. DNA-testen vil avklare om man er biologisk far eller ikke. Når resultatene foreligger vil retten avsi en dom, som enten bekrefter det registrerte farskapet eller endrer farskapet, om man viser seg å ikke være barnets far.

Så lenge farskapet ikke er fastsatt via dom tidligere, så har både barnet, mor og de som potensielt kan være fedre rett til å få farskapet fastsatt via retten. Når man får krav fra retten om DNA-testing i en slik sak har man ikke anledning til å nekte, da vil retten kunne få politiet til å fremstille deg for fastlegen for blodprøvetaking for å få farskapet endelig avklart.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: