Strømselskap betaler ikke ut beløp til gode

Publisert: 08.05.2023
Emneord:

Jeg sa opp strømavtalen min hos GNP Energy desember 2022. 30.12.2022 viser faktura at jeg har 6232,21 kroner til gode/utestående hos GNP. 24.01.2023 Sender jeg mail om at jeg ønsker utestående beløp utbetalt. Dette ble notert og registrert, men med forståelse om at dette kan ta noe lengre tid enn normalt. Når jeg følger opp med spørsmål om hvor lang tid som må forventes får jeg ikke svar. Per i dag, 05.05.2023 har jeg enda ikke fått utbetalt. Kan jeg som privat person sende inkasso mot GNP?

Svar:

Jeg vil anbefale deg å sende en formell betalingsoppfordring til selskapet. Hvis de ikke betaler innen 14 dager kan du sende varsel om tvangsinndrivelse. Hvis de ikke bestrider kravet kan du sende begjæring om utlegg til namsmannen, hvis de bestrider kravet må du bringe saken inn for forliksrådet. Mer info om utlegg/forliksklage finner du her: www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad

Eventuelt kan du sende inn klage til elklagenemnda. Mer info om dette finner du her: www.elklagenemnda.no

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: