Svigermor ble skilt og har giftet seg på nytt, har svigerfar krav på arven hennes?

Publisert: 06.03.2024
Emneord: ,

Hei Svigermor ble skilt fra min svigerfar i 1977 og giftet seg med min nåværende svigerfar i 1982. I 2012 arvet svigermor en hytte fra sine foreldre. Hytta er overdratt og tinglyst på min svigermor. Har min kones stefar noen rett på denne hytte-eigedommen? Svigerfar hadde eit gårdsbruk når svigermor gifta seg med han. Har svigermor rett på gårdsbruket? Svigermor har to barn fra hvert ekteskap. Hvordan blir arven fordelt? Det er ikkje inngått nokon særeigeavtale.

Svar:

Svigerfar som er fraskilt, har ingen rettigheter. Svigermors nye mann har arverett som ektefelle. Men hun kan kreve skjevdelt arv, slik at det blir ikke likedeling. Likedan kan han (og hans arvinger) kreve skjevdelt gårdsbruket han hadde da de giftet seg.
Ektefellearv på 1/4 beregnes likevel av verdien av skjevdelingsmidlene. Det er de fire barna som vil arve svigermor med lik del.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: