Sykemeldt i utlandet

Publisert: 14.03.2022

Er sykemeldt, men ønsker ikke å gå ut av folketrygden. Da jeg har forloveren min i Spania, og vi har ikke bestemt oss hvor vi skal bo/ tenker helst Norge men ingen av oss er klar ennå. Hvor lenge kan jeg være i Spania når jeg er sykemeldt, og både beholde sykepenger/ være medlem av folketrygden. Hvor lang tid tar det å bli medlem av folketrygden igjen etter at man er blitt meldt ut av folketrygden? Forresten vil man opparbeide seg pensjon etc fra der man sluttet/ begynner man alt på nytt?

Svar:

Du må forholde deg til sykemeldingsperioden som fastsettes av din lege. Du vil ikke få sykepenger om du oppholder deg utenfor Norge i sykemeldingsperioden. Men, "etter søknad kan et medlem også ellers få sykepenger under opphold i utlandet i inntil fire uker i løpet av en tolvmånedersperiode. Det kan bare gis sykepenger under opphold i utlandet når det er avklart med arbeidsgiver og sykmelder at utenlandsoppholdet ikke vil være til hinder for planlagt aktivitet og behandling. Det er også et vilkår at utenlandsoppholdet ikke vil hindre Arbeids- og velferdsetatens kontroll og oppfølging."
Inn- og utmelding av Folketrygden og dens rettigheter skjer umiddelbart.
Opparbeidelse av pensjon forutsetter at man arbeider og samtidig er medlem av Folketrygden.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: