Sykemeldt og to arbeidsgivere

Publisert: 14.11.2022
Emneord: ,

Jeg er ansatt hos to arbeidsgivere. Hos arbeidsgiver 1 har jeg en 100 % stilling (dagarbeid), mens jeg har en varierende stillingsprosent hos arbeidsgiver 2 (nattarbeid). Jeg ble nylig sykemeldt fra min 100 % stilling hos arbeidsgiver 1. Jeg har vært tydelig fra dag 1 at jeg ønsker tilrettelegging. Dette har ikke arbeidsgiver 1 gjort. Hos arbeidsgiver 2 har arbeidet vært tilrettelagt, og jeg har gjort tilrettelagt arbeid. Nå vil arbeidsgiver 1 rapportere meg til NAV for svindel. Kan de gjøre det?

Svar:

Her har jeg litt lite informasjon om betingelser i dine arbeidskontrakter. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid bygger på prinsipper om hva som er en forsvarlig belastning. Dersom du arbeider i mer enn 100 % stilling, øker risikoen for overbelastninger og sykmelding. De fleste arbeidsgivere ønsker derfor ikke at arbeidstaker skal ha mer enn ett arbeidsforhold. Selv om arbeidstiden i de to stillingene skulle være forenlig og mulig å utføre, er mitt råd å informere begge arbeidsgivere om at du har to arbeidsforhold.

I saken her må du påregne å dokumentere at arbeidstiden i de to stillingene er forenlig, dvs. mulig å oppfylle dine forpliktelser iht. begge arbeidskontrakter. Min anbefaling er videre at du bør vurdere om det er forsvarlig å fortsette i begge stillingene og om det er tillatt iht. forpliktelsene du har påtatt deg i dine arbeidskontrakter.

Del denne artikkelen: