Tidligere arbeidsgiver bruker bilde uten samtykke

Publisert: 23.08.2023
Emneord: ,

Tidligere arbeidsgiver bruker bilder av meg uten formelt samtykke. Jeg sluttet der i 2022 og synes det er ukomfortabelt. De har over 40 000 følgere på Facebook og har postet to innlegg av meg og tre andre ansatte der etter jeg sluttet. Er det noe jeg kan gjøre og hvor skal jeg starte da jeg ønsker å ta saken videre?

Svar:

En arbeidsgiver kan ikke eksponere en ansatt i offentligheten uten at den ansatte har gitt sitt samtykke til dette, uttrykkelig eller underforstått. Dette gjelder både under og etter ansettelsesforholdet. Dette er sjelden avtaleregulert. Det må normalt kunne antas at offentlig eksponering er knyttet til stillingen, slik at når stillingen opphører, så bortfaller et eventuelt samtykke. Men dette må bero på en konkret vurdering, selv om en normalt må kunne legge til grunn at det er underforstått at samtykket kun gjelder under ansettelsesforholdet. Arbeidsgiver kan løse dette ved å anonymisere et innlegg eller ved å presisere det tidligere ansettelsesforholdet, men det vil igjen bero på en konkret vurdering om dette er innenfor avtalen om publisering. Ved en fortolkning skal det mye til, dvs. at det må være et helt spesielt forhold om en arbeidsgiver kan benytte en tidligere ansatt til offentlige publiseringer. Hvis en arbeidsgiver ikke fjerner slike innlegg, kan en henvende seg til Datatilsynet og be dem om å fatte et vedtak, eller til tingretten og be om en midlertidig forføyning, dvs. en ber tingretten om å avsi en avgjørelse om forbud om publiseringen og et pålegg om å fjerne det. Husk å be tingretten om å beslutte at arbeidsgiver skal betale sakens omkostninger. Tingretten vil henvise deg til å benytte en advokat, men det er ikke nødvendig. Tingretten plikter å hjelpe deg med en slik begjæring. Du må dokumentere og beskrive forholdet og nedtegne ditt krav om fjerning og krav på saksomkostninger. Du bør ha krevet dette overfor arbeidsgiver på forhånd og dokumentere avslaget eller at ditt krav ikke er fulgt opp av arbeidsgiver.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: