Tilbake i jobb etter langtidssykemelding

Publisert: 29.11.2023
Emneord: ,

Jeg er langtidssykemeldt. Nå jobber jeg 50%, ønsker å komme tilbake 100% når jeg når maksdato om en måned. Leder mener at dersom jeg kan komme tilbake da kan jeg komme tilbake fullt nå. Leder mener at det er dårlig moral om jeg velger å vente, og at jeg påvirker sykefraværet til andre på jobb gjennom å være sykemeldt. Har h*n lov å si dette til meg? Hva er mine rettigheter dersom jeg velger å vente med å begynne fullt? Hva kan skje om jeg ikke følger leders ønske?

Svar:

Hva som gjelder i ditt konkrete tilfelle er det ikke mulig å svare på ut fra disse sparsommelige opplysningene. Men det som kan sies generelt, er at det er din lege i samarbeid med NAV som fastsetter din sykemeldingsgrad og varighet. Dette igjen er betinget av din helse/sykdom og evt. når det er tilrådelig at du begynner i jobb igjen. I ditt tilfelle blir det å avgjøre når du kan øke arbeidsmengden fra 50 til 100%. Din arbeidsgiver har selvfølgelig lov til å ta opp din situasjon med deg, men du har ingen forpliktelse til å gi helseopplysninger til din arbeidsgiver. Du fremstiller det som om du ikke lenger har behov for sykemelding på 50%. I så fall må du ta kontakt med din lege slik at du kan bli friskmeldt. Å motta sykepenger hvis du ikke er syk, kan medføre reaksjoner fra NAV som kan ramme deg økonomisk og på annet vis.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: