Trekk i lønn pga feilsalg

Publisert: 23.01.2023

Jeg har jobbet i en butikk hvor man selger telefoner på vegne av et stort telekomselskap. Butikken er franchise og har et selskap som jeg jobber under, men markedsføres som om vi er butikken til et stort telekomselskap. Jeg har vært en av de beste til å selge der, det vil si at jeg har solgt hundrevis av telefoner der uten feil. De har trukket meg 15 000 kr i lønn fordi de mener jeg har solgt en telefon uten kontrakt. Det kan også være systemfeil. Hva slags muligheter har jeg?

Svar:

Arbeidsgiver kan ikke trekke deg i lønn med mindre vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) er oppfylt. Selv om arbeidsgiver eventuelt mener at en ansatt har påført virksomheten et tap, må arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, før arbeidsgiver kan foreta et lønnstrekk til å dekke tapet. I tillegg er det plikt for arbeidsgiver til å sørge for at den ansatte fortsatt har midler til livsopphold, noe som får betydning for størrelsen på et eventuelt lønnstrekk. Etter min vurdering har arbeidsgiver i dette tilfellet foretatt et ulovlig trekk i lønn.

Min anbefaling er at du kontakter arbeidsgiver og viser til at det er foretatt et ulovlig lønnstrekk. Be om å få betalt lønnen og send eventuelt et skriftlig påkrav til arbeidsgiver med krav om å betale innen en gitt frist. Dersom arbeidsgiver fortsatt ikke betaler, kan du kontrakt forliksrådet for videre bistand.

Del denne artikkelen: