Trekke fra pause når man beregner overtid?

Publisert: 02.05.2023

Skal man trekke fra den vanlige lunsjpausen som varer en halvtime når man beregner merarbeid og overtid? Jeg har nettopp startet i nytt firma der dette diskuteres. Altinn har et eksempel på sine sider med en utregning for 8 timers dag + 1 time merarbeid og 3 timer overtid, men ser ikke ut til å trekke fra noe pausetid. I arbeidskontrakten min står det at den ukentlige arbeidstid i snitt ikke skal overstige 37,5 time, så pausene skal vel ikke regnes som arbeidstid. Hva er riktig?

Svar:

Pauser er normalt ikke arbeidstid. Arbeidstid er den tiden en står til disposisjon for sin arbeidsgiver. Og det gjør en ikke i pauser fra arbeidstiden. Arbeidstiden er den tiden som er avtalt i arbeidsavtalen, og ikke det en nødvendigvis finner på sidene til NAV - de kan ikke vite hva arbeidsavtalen for den enkelte bestemmer.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: