Trekke seg fra hyttekjøp pga mangler

Publisert: 01.11.2022

La inn bud på hytte for en tid tilbake. Selger aksepterte bud via mail. Vi signerte ikke papirer da det kom frem av egenerklæringen hans at det ikke foreligger samsvarserklæring på det elektriske, ei heller ferdigattest. Vi skulle egentlig ha overtakelse 1.nov. I dag får vi beskjed om at overtakelse ikke vil finne sted i morgen. Avtalebrudd? Vi syns selger har kommet med uriktige opplysninger ang hytta og sitter med en dårlig følelse. Kan vi trekke oss fra kjøpet?

Svar:

Det foreligger ingen adgang til å såkalt "trekke seg" på bakgrunn av uriktige opplysninger.

Det må i så fall være å erklære "heving av kjøpet". Det skal dog en del til for å kunne påberope seg dette, det må foreligge et vesentlig avtalebrudd og vurderingen av om man kan heve kjøpet består gjerne av flere elementer hvorav om det er gitt uriktige opplysninger fra selger fremstår som et sentralt element. Jeg har naturligvis ikke et grunnlag her for å vurdere saken som sådan.

Om dere på bakgrunn av hva som har skjedd føler dere usikre på kjøpet ville jeg rådet dere til å ta opp dette med selger og at dere sammen avtaler at man ser bort fra kjøpet og at ingen av partene fremmer noen krav mot hverandre på grunn av dette. En ensidig erklæring om heving fra deres side vil jeg ikke anbefale før dere har fått en god rettslig vurdering av mulighetene for dette. Uansett om dere får en slik vurdering så er det er ikke sikkert at en domstol vurderer det likedan ved en rettslig prøvelse av saken, som kan medføre til et tungt økonomisk ansvar for dere om man ikke får medhold.

Derav er det beste at man sammen får til en avtale om enten gjennomføring av kjøpet på endrete vilkår eller at man går fra kjøpet som dere ønsker.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: