Trenger hjelp til økonomisk oppgjøre etter separasjon

Publisert: 02.05.2023

Jeg og kona eier to hus. Eierbrøk er 50/50. Det er bare jeg som betaler alt for begge husene til tross for at vi står nå med felles gjeld på 2,5 millioner. Hun beholder lønnen sin og betaler ingenting, men betaler noen ganger frivillig bare til mat og klær. Hun betalte bare 200 000 som egenkapital for det første huset. Hvordan skal være det økonomiske oppgjøret ved separasjonen hvis bare jeg som betalte for alt?

Svar:

Det er dessverre for lite informasjon til å svare fullt og helt på dette spørsmålet, men hovedregelen i ekteskapsloven er at ektefellers samlede formuer deles likt etter fradrag for gjeld. Det gjelder også verdier som er finansiert ved brukt av lønnsinntekt, under ekteskapet, med mindre man har avtalt særeie.

Et unntak for likedelingen er skjevdeling, jf el § 59. Hvis man ønsker å kreve skjevdelt en verdi, må verdien kunne klart føres tilbake til midler man hadde da ekteskapet ble inngått, eller midler man senere har mottatt som gave eller arv fra andre enn ektefellen, og det kan kune være verdier som er i behold ved bruddet/skjæringstidspunktet. Du kan altså ikke skjevdele midler som er brukt opp.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: