Uenighet om hvem som skal ha pass hos seg

Publisert: 01.09.2023

Det er en stor uenighet her vedr. hvor passene til barna skal oppbevares. Barna har fast bosted hos mor, og far har samvær. Nå er passene oppbevart for tiden hos mor. Mor mener at passene skal oppbevares hos henne, mens far mener de skal oppbevares hos han, og vil mor skal sende disse med barna neste gang de skal på samvær til han. Han "truer" med advokatbrev om mor ikke godtar dette. Er det noe svar på dette?

Svar:

Det er ingen klare regler som bestemmer hvor barnets pass skal oppbevares, men det vanligste er nok at det ligger hos den av foreldrene som barnet bor fast hos, og at samværsforelderen får utdelt passet om det skal ha med barnet på en reise utenlands.

Oppbevaring av pass er et hyppig konflikttema mellom foreldre. Det handler ofte om manglende tillit og frykt for å ikke få passet utlevert når man trenger det.

Noen foreldre avtaler at passet skal ligge hos en nøytral tredjepart, som sikrer at passet er tilgjengelig for foreldrene når de skal ha med barnet på reise.

Det er viktig å merke seg at foreldre med del i foreldreansvaret har rett til å ta med barnet utenlands på kortere utenlandsreiser, slik som ferier, og at bostedsforelderen ikke kan nekte samværsforelderen å ta med barnet utenlands, om de begge har del i foreldreansvaret.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: