Uføretrygd ved enkeltmannsforetak

Publisert: 08.04.2024
Emneord: ,

Jeg har en venn som kjører drosje og som nå må si opp løyver grunnet for lite kjøreoppdrag, slik at det ikke er økonomisk grunnlag til å fortsette enkeltmannsforetaket lenger. Hun har en veldig dårlig helse, fikk kreft i 2013 med varige men etter dette, samt migrene og utbrenthet. Kan hun som har enkeltmannsforetak motta uføretrygd?

Svar:

For å ha rett til uføretrygd, må sykdom og/eller skade være hovedårsaken til nedsatt arbeids- og inntektsevne. I tillegg må søkeren som hovedregel oppfylle disse vilkårene:
- må være mellom 18 og 67 år,
- må ha vært medlem av folketrygden de siste fem årene før vedkommende ble syk eller skadet, og
- ha minst 50 % redusert arbeids- og inntektsevne, og dette må være avklart.
Så lenge vedkommende oppfyller disse vilkårene, vi hun nok kunne få uføretrygd.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: