Utvidelse av forsikringen var ikke gyldig grunnet sykemelding

Publisert: 20.12.2023

Jeg har pensjonsforsikring gjennom jobben, nå har jeg blitt ufør grunnet godkjent yrkesskade. Jeg ble sykemeldt desember 2022 og har vært sykemeldt frem til nå. Til og begynne med var det bare betalingsfritak inkludert i forsikringen. Men i juni 2023 ble det lagt til pensjonsforsikring og barnetillegg. Jeg søkte da om erstatning og fikk kun betalingsfritak grunnet sykemelding. Det var ikke gyldig at de ekstra dekningene ble lagt til. Er det riktig?

Svar:

Det kan virke som at pensjonsordningen er utvidet med flere risikodekninger (uførepensjon og barnetillegg), og at dette har skjedd i en periode du ikke var arbeidsdyktig. Disse dekningene forutsetter vanligvis arbeidsdyktighet for at man skal tas opp i forsikringsdekningen. I så fall kan det være riktig at du ikke får disse forsikringsytelsene. Jeg vil likevel anbefale deg å ta en sjekk hos en personskadeadvokat, for å kunne utelukke at det har skjedd en feil. Samtidig bør du få sjekket at du har fått alt du har krav på av rettigheter som yrkesskadet.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: