Uvanlig oppsigelsestid i arbeidsavtale

Publisert: 15.12.2022

Jeg har i min arbeidskontrakt følgende om oppsigelsestid: "Partene har avtalt en gjensidig oppsigelsestid på 3 mnd. Denne fristen løper i fra den 1. i påfølgende måned". I andre avsnitt under oppsigelsestid står det følgende: " For det tilfelle oppsigelse finner sted med virkning fra 01.12. og med fratredelse i årsoppgjørsperioden, forskyves fratredelsesdato til 30. april. Forlenget oppsigelsestid er gjensidig og gjelder både ved oppsigelse fra arbeidsgiver og arbeidstaker". Er det lov?

Svar:

Det gjelder avtalefrihet for arbeidsforhold. Så, hvis du har avtalt dette, så er du bundet. Arbeidsmiljøloven beskytter mot for kort oppsigelsestid.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: