Vederlag for tvist om salær

Publisert: 25.09.2023
Emneord: ,

Ved ein tvist med ein advokat om salær på ei avslutta sak, kan en advokat fortsatt beregne seg vederlag til denne nye tvistesaka? Han truer oss med det om vi ikkje betaler det vi har holdt igjen. Vi har grunngitt kvifor vi meiner at salæret ikkje står i forholdt til oppdraget.

Svar:

Advokaten kan i utgangspunktet ikke beregne ordinært salær for arbeid ifbm. tvist om salær. Men; dersom det blir en videre rettslig prosess vil advokat på tilsvarende måte som andre kunne kreve erstatning for sakskostnader/tap vedkommende har ifbm. saken hvis vedkommende vinner saken.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: