Alle kommunene i Rogaland

Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Line Aspøy

Advokatfirmaet Aspøy AS

Jeg har spesiell kompetanse i forvaltningsrett etter flere år innenfor ulik statlig og kommunal virksomhet.

Sigrun Sagedahl

Haver Advokatfirma AS

Hovedarbeidsområde : arbeidsrett og
selskapsrett. Erfaring fra flere faktaundersøkelser

God kjennskap til maritim industri, oljeleverandør/oljeservice bransjen

Flere styreverv

Bent Endresen

Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS

Særlig kompetanse innen arbeidsrett, folkerett, menneskerettigheter, barnevern, bolig- og husleierett, forvaltningsrett.
Stor prosedyreerfaring, også fra internasjonale klageorganer og fra EFTA-domstolen.
Møterett for Høyesterett