Hva skjer med dagpengene dersom jeg får sommerjobb?

Publisert: 19.02.2024

Jeg er arbeidsledig og får dagpenger hos NAV. Hva skjer med dagpengene mine hvis jeg får sommerjobb som varer i maks 3 måneder eller hvis jeg begynner å ta oppdrag for Wolt/Foodora? Forstår at jeg maks kan jobbe 50%, men hvordan vil avkortning av dagpenger skje? Dagpengeperioden min vil bli avkortet ved en midlertidig jobb?

Svar:

Dagpenger er arbeidsledighetstrygd. Hvis du ikke er arbeidsledig, så sier det seg selv at du heller ikke har krav på arbeidsledighetstrygd, uansett hvem du arbeider for. Vær oppmerksom på at du må sørge for at utbetalingene fra NAV blir stanset, ellers kan du både få tilbakebetalingskrav og bli anmeldt for trygdesvindel.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: