Borett

Innhold

Far ønsker at ny kone skal ha borett

28. mai 2021 · spørsmål

Min far som nylig døde, satt i uskiftet bo, og har nå i testament skrevet at han ønsker at hans samboer skal ha borett i leiligheten som han eide 100 %. Vi er to livsarvinger, som ikke har fått vår morsarv. Leiligheten utgjør det meste av verdiene i boet. Kan han gi borett til leiligheten, all den tid han satt i uskiftet bo? Og, hvis vi må beholde leiligheten med borett, kan vi da ta husleie, da både vår mors og farsarv vil bli bundet opp i denne leiligheten.

Les mer

Selge hus med livslang borett

12. nov 2020 · spørsmål

Livslang borett. Når en sønn tar over et hus og hans far og stemor får livslang borett. Far dør, og stemor blir boende i 7 år etter dette på grunn av borett. Så velger hun frivillig å flytte fra bolig da hun trenger et mer egnet sted å bo. Alt på en flate etc. Sønn vil da selge hus, men stemor krever så 400 000 for å si fra seg borett? Er dette vanlig praksis, eller er det mulig at borett bortfaller når hun tross alt flyttet frivillig blandet annet på grunn av uegnet bolig?

Les mer

Oppdaget borett på odelsgård

20. okt 2020 · spørsmål

Min mann overtok et småbruk på odel for en del år siden. Det ble tatt takst og han betalte ut sin søster. Men da vi etter noen år skulle skifte bank, fikk vi opplyst fra banken at det var heftelse på gården. Det viste seg at min manns søster hadde borett i gården. Dette ante vi ingenting om. Vi hadde advokat og hun hadde advokat. Ingen av dem sjekket dette og opplyste min mann om heftelsen. Hans søster unnlot å varsle om dette og hun fikk betalt etter full takst. Er boretten virkelig gyldig?

Les mer

Skille ut tomt med borett

04. sep 2020 · spørsmål

Svigermoren min har borett i huset vårt. Hun flyttet ut fra huset 2014 og hun har bodd i kommunal leilighet i 7 år. Tomten vår er stort og ville vi skulle ut tomt fra hagen. Når du skiller ut tomt alle heftelser kopiere fra originale eiendommen. Kan vi slette boretten uten hennes signatur i den nyutskilte tomten? Fordi den nyutskilte tomten skal ha egen gårds- og bruksnummer. Hun skal fremdeles ha borett i hovedhuset, men ikke den nyutskilte tomten.

Les mer

Mor vil selge uskiftet bo

01. jul 2020 · spørsmål

Mor sitter i uskiftet bo og vil plutselig selge boligen svært billig til 1 av sine 3 barn (med borett i leilighet i huset). Er dette mulig å gjøre uten å ha tatt takst av huset eller å ha en avtale med de 2 andre barna?

Les mer

Husleie når man har borett

07. feb 2020 · spørsmål

Min far har solgt huset sitt til min bror. Markedsverdi på huset er 1.4 mill. Min bror har betalt 870 000 kr da min far har livslang borett. Nå er spørsmålet om husleige kommet opp, og noen av oss søsken mener at far ikke skal betale husleige, men bo gratis siden han har livslang borett. Er det ulovlig av min bror å kreve husleige av far? Far ønsker å betale en liten sum i mnd.

Les mer

Rettigheter med livsvarig borett

20. des 2019 · spørsmål

Har en søster som har overtatt huset til mine foreldre. De har livsvarig borett tinglyst. Hvilke rettigheter har mine foreldre når de gjelder eiendommen (ikke leiligheten som de bor i)? Tenker på rundt huset og resten av eiendommen.

Les mer

Deling av eiendom med borett

17. sep 2019 · spørsmål

Jeg har en tinglyst borett, jeg eier 30 % av eiendommen, separert , har ikke en særeie eller ektepakt, har vært gift 16 år, har felles barn 16 år gamle som skal bo sammen med meg etter skilsmisse. Hvordan vil delingen av eiendommen være i dette tilfellet? Hvordan påvirker boretten min til delingen av eiendommen for min fordel?

Les mer

Borett i arvet hus

24. apr 2019 · spørsmål

Hvordan fungerer det med borett i arvet hus? Har arvtager lov å gjøre endringer som f.eks bygge utleieleilighet i et hus der den som har gitt fra seg arven fortsatt bor og har borett så lenge den lever?

Les mer

Stefar med tinglyst borett

14. mar 2019 · spørsmål

Jeg har en bolig med en sekundær leilighet med tinglyst borett for min stefar. Han har en ny kjæreste (ikke noe kontraktuelle forhold) og jeg lurer på om hva som gjelder om han skulle havne på gamlehjem. Frafaller boretten når man ikke er i stand til å bo der selv? Kan han kreve at kjæreste skal bo der når han selv er på gamlehjem? Ønsker å gå dette opp på en ryddig måte for alle parter før vi plutselig har et problem. Vi har en standard avtale med tinglyst borett, ikke noe annet.

Les mer