Borett

Innhold

Selge gård med hus med borett

08. mai 2023 · spørsmål

Har et spørsmål om borett. Skal selge min gård der en slektning har bygd hus på min tomt/gård. Hun har nå flyttet fra huset, men har livslang borett der. Når jeg selger skal hun ha verdien av huset eller verdien av boretten når gården blir solgt?

Les mer

Kreve leie av en med borett

05. apr 2022 · spørsmål

Min far gikk bort for 2 år siden. Jeg arvet da et småbruk uten drift av han. På småbruket bodde min mor som min far ble skilt fra i 1978. Mor hadde da livslang borett her. Min mor fikk etter hvert en samboer og også han har livslang borett der. Min mor er dessverre veldig dement, og bor fast på et sykehjem. Min mors samboer betaler ingen leie og jeg må skatte av eiendommen. Kan jeg kreve husleie fra han?

Les mer

Samboer vil sikre borett

14. jan 2022 · spørsmål

Kan min samboer gi meg borett i en ekstern leilighet han eier? Vi er begge pensjonister i 70 årene, og min samboer vil at jeg skal ha et sted å bo hvis han går bort før meg. Hans sønn vil arve leiligheta når vi begge er borte. Han vil også arve penger og verdier som er verd mange ganger mer enn den leiligheta. Sønnen mener imidlertid at faren ikke har lov til å gjøre dette uten hans velsignelse.

Les mer

Far ønsker at ny kone skal ha borett

28. mai 2021 · spørsmål

Min far som nylig døde, satt i uskiftet bo, og har nå i testament skrevet at han ønsker at hans samboer skal ha borett i leiligheten som han eide 100 %. Vi er to livsarvinger, som ikke har fått vår morsarv. Leiligheten utgjør det meste av verdiene i boet. Kan han gi borett til leiligheten, all den tid han satt i uskiftet bo? Og, hvis vi må beholde leiligheten med borett, kan vi da ta husleie, da både vår mors og farsarv vil bli bundet opp i denne leiligheten.

Les mer

Selge hus med livslang borett

12. nov 2020 · spørsmål

Livslang borett. Når en sønn tar over et hus og hans far og stemor får livslang borett. Far dør, og stemor blir boende i 7 år etter dette på grunn av borett. Så velger hun frivillig å flytte fra bolig da hun trenger et mer egnet sted å bo. Alt på en flate etc. Sønn vil da selge hus, men stemor krever så 400 000 for å si fra seg borett? Er dette vanlig praksis, eller er det mulig at borett bortfaller når hun tross alt flyttet frivillig blandet annet på grunn av uegnet bolig?

Les mer

Oppdaget borett på odelsgård

20. okt 2020 · spørsmål

Min mann overtok et småbruk på odel for en del år siden. Det ble tatt takst og han betalte ut sin søster. Men da vi etter noen år skulle skifte bank, fikk vi opplyst fra banken at det var heftelse på gården. Det viste seg at min manns søster hadde borett i gården. Dette ante vi ingenting om. Vi hadde advokat og hun hadde advokat. Ingen av dem sjekket dette og opplyste min mann om heftelsen. Hans søster unnlot å varsle om dette og hun fikk betalt etter full takst. Er boretten virkelig gyldig?

Les mer

Skille ut tomt med borett

04. sep 2020 · spørsmål

Svigermoren min har borett i huset vårt. Hun flyttet ut fra huset 2014 og hun har bodd i kommunal leilighet i 7 år. Tomten vår er stort og ville vi skulle ut tomt fra hagen. Når du skiller ut tomt alle heftelser kopiere fra originale eiendommen. Kan vi slette boretten uten hennes signatur i den nyutskilte tomten? Fordi den nyutskilte tomten skal ha egen gårds- og bruksnummer. Hun skal fremdeles ha borett i hovedhuset, men ikke den nyutskilte tomten.

Les mer