Selge gård med hus med borett

Publisert: 08.05.2023

Har et spørsmål om borett. Skal selge min gård der en slektning har bygd hus på min tomt/gård. Hun har nå flyttet fra huset, men har livslang borett der. Når jeg selger skal hun ha verdien av huset eller verdien av boretten når gården blir solgt?

Svar:

Dette burde bli regulert i avtalen som dere har inngått. Hvis slektningen har bygget huset på tomten, burde avtalen avklare hva som skjer med bygget når avtalen går bort. Det fremstår å være opprinnelig tenkt at bygget skal være der til hun dør, siden hun har livslang borett. Spørsmålet er om dere i avtalen eller på annet vis har tenkt over hva som skulle skje med bygget. Det kan hende det bygget var ment å tilfalle deg (eller grunneieren), som betaling for boretten, eller at det skulle ytes vederlag til hennes dødsbo for den verdien bygget tilførte eiendommen. Uten mer informasjon og gjennomgang av avtalen er det umulig å si hva som skal skje med tanke på boligen.

Hvis hun har fått en livslang borett, skal den i prinsippet følge eiendommen din når den blir solgt. Slike avtaler må vanligvis tinglyses for å sikre at avtalene står seg når eiendommen blir solgt, og kan påvirke verdien av eiendommen. At du tenker å selge eiendommen gjør ikke at denne avtalen bortfaller automatisk.

Det er dermed spørsmål om det skal ytes vederlag for bygget slektningen har satt opp, og om borettsavtalen følger eiendommen. For å få avklart det, bør du kontakte en advokat som kan gjennomgå dokumentene sammen med deg.

Del denne artikkelen: