Samboer vil sikre borett

Publisert: 14.01.2022

Kan min samboer gi meg borett i en ekstern leilighet han eier? Vi er begge pensjonister i 70 årene, og min samboer vil at jeg skal ha et sted å bo hvis han går bort før meg. Hans sønn vil arve leiligheta når vi begge er borte. Han vil også arve penger og verdier som er verd mange ganger mer enn den leiligheta. Sønnen mener imidlertid at faren ikke har lov til å gjøre dette uten hans velsignelse.

Svar:

Det er fullt mulig å fastsette en borett for lengstlevende, for å sikre den lengstlevende en bolig etter at førstavdøde har falt fra.

Det er en utbredt misforståelse blant fremtidige arvinger at de har medbestemmelsesrett i økonomiske beslutninger mens arvelater (typisk et barns forelder) fortsatt er i live.

Så lenge man er i levende live kan man disponere over sine egne eiendeler fritt. Man kan også fastsette en bruksrett, enten tidsbegrenset eller livslang, vederlagsfri eller på økonomiske eller andre vilkår. Dette må gjøres skriftlig og det anbefales å bruke en advokat til slike disposisjoner, for å være sikker på at de står seg etter at man har falt bort.

Det kan også være å anbefale din samboer å informere sønnen sin om disposisjonen, for å forebygge konflikt den dagen han faller fra.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: