Borettslag

Innhold

Hvem må betale for bytte av dør?

11. feb 2021 · spørsmål

Jeg bor i ett borettslag, og inngangsdøren til andelsleiligheten må byttes. Jeg har sett på vedtektene til borettslaget og der står det: 5-2, 3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen. Borettslagsloven §5-12 og ytterdører til bustaden. Styreleder mener at nynorsk bustaden betyr blokk, og da skal beboer betale for bytte av dør til andel. Stemmer det ?

Les mer

Advokathjelp til byggesak

18. aug 2020 · spørsmål

Jeg har blitt veiledet hit av forbrukerrådet. Har en sak med utbygger og borettslag der jeg er blitt urettferdig behandlet. Trenger hjelp med råd og veileding. Jeg blir bare over kjørt i saken av begge parter.

Les mer

Får ikke bruke morens parkeringsplass av borettslaget

29. jan 2019 · spørsmål

Min mor har en Obosleilighet med tilhørende fast garasjeplass. Hver seksjon har en plass hver. Jeg låner denne av min mor til min bil, men har nå blitt nektet videre parkering av styret. Dette er en ekstrabil som ikke brukes mye. Jeg mener at styret ikke kan nekte mor å låne ut plassen til meg og mener burettslgslova § 5-4 kan brukes: "Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til andre." Hvem har rett?

Les mer

Navn på varsler i borettslag

20. aug 2018 · spørsmål

Jeg eier en leilighet i et borettslag. Nylig leide jeg ut denne i en periode på tre uker hvor jeg ikke skulle bo der selv, uten å tenke videre over dette. Jeg ble raskt kontaktet av styret i borettslaget med beskjed om at dette ikke var tillatt, noe jeg godtok og beklaget, og jeg fjernet annonsen for utleien. Styret skrev at "de er blitt fortalt" om min utleie. Kan jeg kreve at de oppgir navn på den som har varslet dem om utleieannonsen?

Les mer

Får ny parkeringsplass rett ved soverommet

15. jun 2018 · spørsmål

Jeg bor i en en bolig og hagen min er i grense med borettslag og de vil bygge nye parkeringsplasser. Da kommer de veldig nær til min stue og barnerom. Vi bli plager av bilyd og bil lys. Hvor stor avstand må de ha til min bolig? Er det lov å komme så tett til tomtgrensen min?

Les mer

Styret mener oppgangen har ansvar for å vurdere dyrehold

14. mai 2018 · spørsmål

Jeg har bare ett spørsmål angående ett problem som min samboer og jeg har støtt på. Vi har nemlig søkt om hund med godt grunnlag fra min fastlege. Borettslaget har forbud mot dyrehold, og det må søkes skriftlig til styret hvor det kan gjøres unntak ved spesielle tilfeller. Det står ingen ting om at oppgangen må samtykke i reglene. Men nå mener styret at det er opp til oppgangen å bestemme om det skal innvilges eller ikke. Stemmer det ettersom at det ikke er spesifisert i husordensreglene?

Les mer

Regel om bilfritt område blir brutt

03. mai 2018 · spørsmål

Før jeg kjøpte leiligheten jeg nå bor i, fikk jeg bekreftet at kjøring og parkere fritt inn til blokkene framfor min blokk ikke var lov. Noe som er viktig for min helse. Står også i ordensreglementet. Kun varelevering /store ting. Det har kommet fram i ettertid at det har allikevel vært et stort problem med parkering rett foran vår altan og soveromsvindu som vender ut mot blokkene framfor oss. Biler kjører døgnet rundt som bryter regelen og styret bryr seg ikke. Hva gjør jeg?

Les mer

Er borettslagets lekeplass privat eiendom?

17. apr 2018 · spørsmål

Hva er reglene rundt lekeplasser som står på eiendommen til borettslag? Kan beboere med sin rett, jage bort barn som ikke bor der?

Les mer

Borettslagsvedtak som bare påvirker et mindretall

25. mar 2018 · spørsmål

Kan et borettslag på en generalforsamling vedta noe som bare har konsekvenser for et fåtall i borettslaget. Kan man kreve at det kun er de som blir påvirket som har stemmerett i slike saker?

Les mer

Avslag på dyrehold i borettslag

13. feb 2018 · spørsmål

Jeg har flyttet inn i borettslag hvor det i ordensreglene står at man kan søke om dyrehold. Jeg har søkt om å få ta med katten min - og fikk blankt avslag. Uten gode argumenter. Ønsker hjelp til å få beholde katten. Det bor allerede hund og katt i en boenhet her, og stiller meg spørrende til om det er lov å gjøre forskjellsbehandling. Det står jo at man kan søke om dyrehold. Skal til fastlegen i dag for å få legeerklæring.

Les mer