Borettslag

Innhold

Kan styret bestemme at man ikke kan lufte hund på fellesarealene i borettslaget?

22. jan 2024 · spørsmål

Her i borettslaget er det lov å ha hund. Vi har fått melding om at det ikke er lov å lufte hund på fellesareal eller parkering. Er det lov å nekte oss å bruke plassen vi betaler for?

Les mer

Vedlikehold på garasjeplass

14. feb 2022 · spørsmål

Styreleder i borettslaget har kommet med en skriftlig klage, der han forlanger at jeg skal pusse vekk noen striper med spraymaling som er på veggen til garasjeplassen min. Dette var her før jeg flyttet inn for 14 år siden. Jeg har aldri fått noe klage på dette før nå av vedkommende. Kan han forlange dette? Min sønn flyttet til en leilighet i samme blokk, han driver med oppussing og har noen materialer på sin garasjeplass. Her har han blitt bedt om å fjerne disse. Kan styre/styreleder forlange dette?

Les mer