Kan det vedtas på årsmøtet at bleiebarn ikke får bruke felles basseng i borettslaget?

Publisert: 29.04.2024

I vårt borettslag har vi et felles svømmebasseng. På årsmøte 24. april ble det fremmet et forslag fra en beboer. På grunn av hygiene skal ikke bleiebarn få adgang til bassenget. Det ble ikke fremlagt noen form for dokumentasjon fra beboeren. Henstillingen fra styret var ny regel om at bleiebarn skal bruke badebleie i svømmebassenget. Årsmøtet stemte og beboeren fikk medhold. Bleiebarn får ikke tilgang. Er dette vedtaket lovlig? Blir det ikke diskriminering av barn under 2-3 år?

Svar:

Det fremsto noe uklart for meg hva som ble vedtaket, men legger til grunn at vedtaket ble at "bleiebarn ikke får tilgang".

Jeg forstår det også slik at forslaget ble fremsatt på selve årsmøte. Årsmøte skal kun behandle saker som følger av innkallingen til årsmøte. For meg fremstår det derav som at vedtaket ikke er gyldig vedtatt. Se her borettslagslovens § 7-8.

"Generalforsamlinga kan ikkje gjere vedtak i andre saker enn dei som er nemnde i innkallinga, om ikkje alle andelseigarane i laget samtykkjer, og ikkje anna følgjer av særleg lovføresegn. "

Merk her at alle andelshavere i laget må godkjenne dette, slik at om årsmøtet ikke er fulltallig så leser jeg loven slik at årsmøte ikke kan vedta noe som ikke følger av innkallingen. Jeg har dog ikke undersøkte nærmere denne rettsregel for dette svar.

For det tilfelle at samtlige stiller og det ikke gjøres noen merknad til at man ikke kan behandle forslaget, så kan vel dette oppfattes som et samtykke til at forslaget behandles. Men om dere har protestert på dette så kan ikke årsmøte fatte noen beslutning omkring dette, eller at samtlige ikke har stilt.

Jeg er videre enig i at det kan diskuteres om vedtaket er gyldig med hensyn til mindretallets vern. Diskriminering her vil naturligvis ikke kun omfatte barn under 2-3 år, men gjerne da også foresatte til disse barna. Om dette skal være en regel grunnet hygiene, kunne man like gjerne diskutere forbud for eldre til å bade også grunnet visse "lekkasjeproblemer".

Et slik badebasseng vil alltid være utsatt for noen "urenheter" slik at dette må håndteres med rensemiddel og vedlikehold. Jeg mener en slik regel som i dette tilfelle kan være diskriminerende og i strid med lovens :

§ 7-13.Misbruk av mynde
Generalforsamlinga kan ikkje gjere noko vedtak som er skikka til å gi visse andelseigarar eller andre ein urimeleg fordel til skade for andre andelseigarar eller laget.

Jeg foreslår at dere påpeker disse forhold til styret og anfører at vedtaket er ugyldig. Om styret ikke ønsker å gjøre noe med dette må dere så om dere kan få til et ekstraordinært møte jfr.

§ 7-5.Ekstraordinær generalforsamling
(1) Ekstraordinær generalforsamling skal haldast når styret finn det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseigarar som til saman har minst ein tiandedel av røystene, krev det og samtidig seier kva saker dei ønskjer skal takast opp.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: