Kan styret bestemme at man ikke kan lufte hund på fellesarealene i borettslaget?

Publisert: 22.01.2024

Her i borettslaget er det lov å ha hund. Vi har fått melding om at det ikke er lov å lufte hund på fellesareal eller parkering. Er det lov å nekte oss å bruke plassen vi betaler for?

Svar:

Å bestemme retningslinjer fra styret i forhold til bruk av fellesareal på denne måten er nok innenfor hva borettslaget ved styre kan bestemme. Når dette er sagt så kan det naturligvis være et spørsmål om hvor langt dette forbudet skal strekkes. For det tilfelle man passerer et fellesareal i forbindelse med lufting så kan dette kanskje falle utenfor forbudet. Jeg tenker dette kommer noe an på hvordan dette fellesarealet er regulert og hensikten bak forbudet.

For det tilfelle at reguleringen for eksempel er rettet mot forbud av husdyr på lekeplass, så tenker jeg at forbudet må tolkes absolutt at det er ingen ferdsel som er tillatt med dyr her. Men gjelder det f.eks. andre områder som sitteplasser, grønt areal med mer, så tenker jeg at dette område bør kunne tillates krysset så lenge man ikke oppholder seg der. Men det er mulig styret har ønsket et totalforbud her også, hvilket styre må kunne bestemme.

Om forbudet anses urimelig eller på annet vis lite egnet regulering, så bør dette eventuelt kunne tas opp ny til ny vurdering og eventuell en omregulering av forbudet.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: