Vedlikehold på garasjeplass

Publisert: 14.02.2022

Styreleder i borettslaget har kommet med en skriftlig klage, der han forlanger at jeg skal pusse vekk noen striper med spraymaling som er på veggen til garasjeplassen min. Dette var her før jeg flyttet inn for 14 år siden. Jeg har aldri fått noe klage på dette før nå av vedkommende. Kan han forlange dette? Min sønn flyttet til en leilighet i samme blokk, han driver med oppussing og har noen materialer på sin garasjeplass. Her har han blitt bedt om å fjerne disse. Kan styre/styreleder forlange dette?

Svar:

For det første vil jeg presisere at styreleder ikke kan bestemme noe selv av dette. Det er styre som eventuelt kan fatte slike beslutninger. Om styret kan beslutte dette vil jeg ikke uten videre utelukke. Det kan tenkes at man har lagt opp til en vedlikeholdsplikt for andelshaverne omkring sine parkeringsplasser, selv om dette er areal som defineres som fellesareal og som i utgangspunktet er borettslagets ansvar å vedlikeholde.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: