Opplysningsplikt

Innhold

Har utbygger opplysningsplikt til å informere om feil og mangler?

16. okt 2018 · spørsmål

Har kjøpt ny bolig hvor det er oppdaget grove skjulte feil og mangler. Dette vet utbygger om, så da er mitt spørsmål: Har utbygger opplysningsplikt til å informere resten av sameiet/styret om dette? Dette vil jeg tro gjelder alle bad.

Les mer

Forsikringskrav – pass på meldefrist ved forsikringskrav

19. aug 2015 · artikkel

Ifølge forsikringsavtaleloven må du melde et erstatningskrav til forsikringsselskapet innen ett år etter at du fikk kunnskap om de forholdene som ligger til grunn for kravet. Hvis du ikke overholder meldefristen, har du i utgangspunktet tapt retten til erstatning. Men det er mange problemstillinger knyttet til meldefristen, og i en del situasjoner kan du ha […]
Les mer