Erstatning

Innhold

Erstatning etter fallende lysrør

09. mar 2023 · spørsmål

Spilte Padel, hvor de bruker lysrør som lyskilde til banene. Midt under en runde faller ned et lysrør som knuses en meter unna en av spillerne, og vi må forlate banen tidlig. Er det noe rett på erstatning i dette tilfellet? Var både en traumatiserende og trist hendelse. Trenger egentlig bare et kort svar på om det kan foreligge noe krav eller ikke selv om ingen ble skadet.

Les mer

Erstatning for skade i tenårene

24. feb 2023 · spørsmål

Jeg lurer på om jeg fortsatt har krav på forsikringspenger fra en skade som skjedde 13. mai 2016. Jeg var på den tiden kun 15 år og visste ikke at fotball-laget mitt hadde forsikring på meg, det er ting en 15-åring ikke tenker på. Min far snakket ikke norsk på denne tiden og visste ingenting om dette, verken noen av oss visste at det var en ting at vi kunne få erstatning for dette. Jeg har fremdeles skaden og er kronisk skadet i kneet (røket korsbånd). PPD rehabiliteres kneet.

Les mer

Får ikke erstatning for skade skjedd i utlandet

15. feb 2023 · spørsmål

Skadet en ankel i 2020 i Canada, ble sendt hjem pga corona. Det var ingen mulighet for å dra til legen for alt var stengt ned. Etter 6-7 måneder kom jeg meg til legen da det fortsatt var vondt, der fikk jeg bekreftet at det var 3 brudd i ankelen. Videre ble jeg operert, men det hjelp ikke. Skal operere på nytt. If har avsluttet saken og har sagt at jeg ikke får utbetalt noe erstatning fordi de mener at skaden skjedde senere. Har mistet mye bevegelighet. If har avsluttet saken, klagefristen er 2 måneder.

Les mer

For sent å søke om menerstatning?

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg fikk i 2010 en alvorlig yrkesskade på min arbeidsplass under arbeidstid. Fikk menerstatning fra NAV på innvilget invaliditet, men ble aldri informert fra min arbeidsplass at jeg kunne fått menerstatning og eventuell annen erstatning fra deres forsikringsselskap, er det for sent og søke arbeidsgivers forsikringsselskap om dette nå?

Les mer

Erstatning etter bilulykke

04. jan 2023 · spørsmål

Jeg var i en bilulykke i 2010, og etter mange år så ble jeg endelig ufør nå for 5 måneder siden. Jeg har fått en erstatning på 300 000 kr i 2016. De utbetalte for noen av de skadene og ikke 100 %. Jeg går fortsatt hos psykologen på behandling og har en del papirer der ifra også som er ganske nytt. Ønsker ta saken på nytt siden det har vært vesentlig endring i min situasjon. Har 2 små barn så jeg må sikre deres fremtid siden jeg har ikke mulighet å jobbe mer på grunn av ulykke.

Les mer

Forskringsselskap vil sette ned uføreprosent

03. jan 2023 · spørsmål

Jeg har holdt på med en varig men forsikring nå siden 2019. Forsikringsvilkårene er at jeg må oppfylle 50 % eller mer for å ha rett på utbetaling. Jeg startet på 23 % . Har nå de to siste årene klaget meg frem til 42 % på egenhånd. Men de hadde ikke tatt en diagnose med i vurderingen så jeg oppfyller kravet på 50 %. Da begynner forsikringsselskapet med at deres to rådgivende leger nå er uenig i prosentene de satt tidligere og setter ned prosenten og krever en ny spesialist. Er dette lov?

Les mer

Krav på erstatning etter bilulykke?

14. sep 2022 · spørsmål

Jeg vil spørre om jeg har krav på erstatning? Jeg pådro meg en alvorlig skade i en bilulykke hvor jeg fikk et komplekst knebrudd. Jeg forårsaket ikke skaden selv, men føreren av bilen.

Les mer

Erstatning for skade fra barndommen

23. mai 2022 · spørsmål

Da jeg var 36 år, fikk jeg vite at det var min far som hadde satt meg ut tidlig en morgen i 1976. Min far var full, og sovnet godt. Jeg ble funnet, men med 3 grads frostskader. 9 av 10 fingre har misdannelser. Har kronisk artritt i 18 av leddene. For 2 år siden startet plagene. Klarer ikke kneppe knapper heller. Har jobbet som håndverker hele livet. Er over 20 år til pensjon. Ikke mulighet slik jeg har det i dag. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Må menerstatning brukes til å dekke gjeld?

10. mai 2022 · spørsmål

Når man har fått gjeldsordning og får en alvorlig/livstruende kreftsykdom. Søker om erstatning. Får menerstatning og noen sier det finnes en lov som sier at menerstatning ikke skal gå med i gjeldsordningen. At kreditors ikke har krav på noe så lenge det er menerstatning. Syntes jo det er rart de eventuelt kan ta beslag på erstatningen for tapt livskvalitet. I mitt tilfelle så har jeg ikke mange år igjen å leve mye på grunn av flere sykehustabber. Så kan de ta beslag i erstatningen min?

Les mer

Erstatning for ødelagt høyttalerutstyr

25. mar 2022 · spørsmål

Jeg driver et firma som holder på med lydutleie til russ. Vi har hatt et russearrangement der det var utstyr som ble ødelagt. Utstyret som ble ødelagt har kunden skrevet under på en kontrakt at de må erstatte hvis noe går galt. Dette var 4 høyttalerelementer som ble ødelagt, disse har vi kjøpt nye. De krever at de skal få de ødelagte elementene. Har de krav på dette?

Les mer

Erstatning etter at sak er behandlet i Konfliktrådet

15. feb 2022 · spørsmål

I 2016 ble jeg utsatt for vold som gjorde at jeg fikk en ac lux skade i venstre skulder. Da dette skjedde gjorde jeg opp med skadevolder i konfliktrådet. I januar i fjor ble jeg sykemeldt hele året fordi smertene kom tilbake, sliter med det den dag i dag og går jevnlig til fysioterapeut ennå. Mitt spørsmål er om jeg har en sak angående erstatning selv om vi var i konfliktrådet den gang? Er selvstendig næringsdrivende, så sykepengene har ikke vært kjempegodt levebrød.

Les mer

Får ikke utbetalt erstatning

15. feb 2022 · spørsmål

Sag om varig men er anlagt som nakkesleng, selvom hun aldrig har slået nakken. Forsikringsselskabet meddeler, at hun har ret til sykepenge, mens hun er syk. Men gør intet og nu er forsikringen opsagt, men var aktiv på skadestidspunktet og forsikringsselskab nægter at udbetale erstatning fordi, der er ikke nogen aktive forsikringer! Hvad gør hun?

Les mer

Advokat krever 1/3 av erstatningssum

19. jan 2022 · spørsmål

Er det normalt at advokaten skal ha 1/3 av erstatningssum som honorar til seg selv? Kravet om summen ble godkjent og utbetalt av forsikringsselskap.

Les mer

Billighetserstatning for tapt barndom

11. okt 2021 · spørsmål

Billighetserstatning angående tapt barndom, grunnet omsorgssvikt og overgrep fra barnsben av.

Les mer

Personskade på EL-sykkel

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg syklet i 25 km/t ned en liten bakke på en fire år gammel el-sykkel. I bunnen av bakken brakk gaffelen, og sykkelen ble delt i to. Jeg hadde heldigvis hjelm på meg, men fikk tre brudd i nakken og en knust skulder. Det bør vært en selvfølge å få en ny sykkel på garanti, men har jeg krav om å få dekket noe ekstra? Eksempelvis ødelagte klær, sykkelhjelm, alle ekstrautgifter og eventuelt noe for den nedsatte livskvaliteten jeg vil få med en ødelagt høyrearm.

Les mer

I hvilke tilfeller vil foreldre være erstatningspliktige for skader barn har forårsaket?

28. sep 2021 · spørsmål

Mitt barn kan til tider "eksplodere" i sinne, og forrige uke knuste han vinduet på en dør, i skoletiden, og skolen varsler erstatningskrav. Situasjonen var at gutten konsentrert spretter en basketball og er nær rekord, lærer kommer og stopper ballen, dette fører til at det svartner og han vet ikke hva han selv gjør i disse situasjonene. Når er foreldre erstatningspliktige i sånne situasjoner?

Les mer

Søke erstatning for tapt skolegang

14. sep 2021 · spørsmål

Jeg har nylig begynt på voksenopplæring for å ta opp studiekompetansen. Noe som går veldig dårlig.

Jeg begynte å slite alvorlig i 5. klasse. Problemene startet allerede på førskolen. Jeg ble aldri møtt på hensiktsmessig måte. I 5. klasse ble jeg gjerne plassert i et rom alene, mens resten av klassen fikk undervisning. Jeg ble utvist fra ungdomsskolen for godt. Som 13-årig «drittunge» ville jeg ikke gå på skole mer.

Barnevernet godtok det. Er dette en sak det er hensiktsmessig å gjennomføre?

Les mer

Ønsker å ta opp sak mot forsikringsselskap

23. jun 2021 · spørsmål

Jeg ble overkjørt av en truck på jobben i 2016, foten ble skadet, fikk crps, fikk utbetalt erstatning sommer 2020, jobber noen timer i uken. Nå er smertene så ille at jeg snart ikke klarer å gå. Forsikringsselskapet til arbeidsgiver bruker ett annet selskap til å forhandle. Selskapet betalte ikke hele honoraret, dekket selv 53 000 kr. 70 % ufør i dag. Kan jeg ta opp saken igjen? Tør jeg å gå på en ny runde? Trenering, bytter saksbehandler hos forsikringsselskapet. Når er fristen?

Les mer

Ingen tar ansvar for skade under renovering

22. jun 2021 · spørsmål

Borettslag, renovering. Jeg åpnet døra for å gå ut. Lærlingen hadde begynt å fjerne plankene som lå inntil døra mi! Jeg datt rett ned, gikk jo rett igjennom. Dette var i 2018. Har i dag operert hele hofta, det var brudd og slitasje. Må ta den andre også. Ryggen er ødelagt. Min nabo mener styret står ansvarlig like mye som firmaet, Ingen gjør noe. Advokaten sa vi skulle vente å se hvordan jeg ble etter operasjon.

Les mer

Dommerfullmektig med mindre enn ett års tjenestetid

10. jun 2021 · spørsmål

Jeg lurer på om hvis det er en tvistesak for personskade for mer enn 20 ganger grunnbeløpet (G) i erstatningsbeløp, kan en dommerfullmektig med mindre enn ett års tjenestetid avsi dom eller lede en hovedforhandling?

Les mer