Erstatning

Innhold

Jeg ønsker erstatning for feil begått av NAV

15. jul 2024 · spørsmål

I 2022 var jeg på sykepenger, fra 01.2023 skulle jeg få AAP. NAV nektet å betale AAP etter utløp av sykepenger, men godkjente utbetaling fra november 2023. NAV behandlet søknaden i 7 måneder. Sykdommen min var onkologisk. Jeg ble forlatt av NAV uten økonomisk støtte. Jeg ble dirigert feil av NAV helt fra starten, noe som førte til at min psykiske og fysiske tilstand falt sammen. Denne perioden har gjort meg i økonomisk ruin og jeg har gjeld og kredittmerker. Jeg vil ha erstatning for skadene jeg er påført.

Les mer

Erstatning etter å ha krasjet med felt tre

02. apr 2024 · spørsmål

Eg var føreren som kjørte eine bilen som krasjet i eit tre som var kappa med vilje om at det skulle ligge i veien. Eg lurer på om eg har krav på noke erstatning eller kan saksøke dei for noke med tanke på at det kunne endt mykje værre.

Les mer

Manglende tilrettelegging ved skolegang

25. mar 2024 · spørsmål

Jeg vurderer å søke erstatning fra skolen og/eller barnevernet da min skolegang ikke var tilrettelagt godt nok for mine vansker. Det er dels dokumentert av PPT. I tillegg ble jeg mobbet av en lærer på barneskolen. Både skole og barnevern skulle grepet inn i min barndom, da min far var involvert i kriminalitet. Han var en kjenning av politiet og sonet fengsel. Barndommen var preget av mye psykisk og noe fysisk vold. Han var kjent for de fleste der vi bodde da han hadde mange "hederlige" roller i samfunnet. Er det noe å gjøre her?

Les mer

Kan jeg fått erstatning på grunn av tapt utdanning?

20. mar 2024 · spørsmål

Når jeg var 14 år døde min far brått noe som knakk meg helt sammen. Jeg datt ut fra skole og havnet i kriminalitet og rus. Gikk ut fra ungdomsskole med kun karakter i musikk og heimkunnskap som var fag fra tidigere år. Alle andre karakterer var «ikke grunnlag til karakter pga for stort fravær» Når jeg ble 35 år klarte jeg å komme meg ut av en del dårlige vaner og begynte på utdannelse og tok mastergrad i økonomi. Jeg står jo veldig svakt pga alle de årene jeg har tapt. Kan jeg fått erstatning?

Les mer

Kan jeg kreve erstatning for tapt skolegang, inntekt og sen diagnoes

04. mar 2024 · spørsmål

Jeg lurer på om jeg kan kreve erstatning for tapt skolegang, inntekt og sen diagnose (ADHD). Jeg var hos Hjelpern, BUP, PPT og private psykologer på ungdom/vgs for hjelp med mine plager. Jeg fikk ingen diagnoser der, bare samtaler. På vgs ble jeg utbrent, grunnet udiagnostisert adhd. Jeg måtte ta vgs på 5 år, samt betale for privatskole, da skolen ikke kunne tilrettelegge tilstrekkelig. Dette har ført til at jeg kommer sent ut i arbeidslivet og studier. Diagnosen ble satt 2024, jente 26 år.

Les mer

Erstatning etter brann

01. mar 2024 · spørsmål

Vi hadde brann i en leilighet vi leide det ble det branntiløp ved komfyr, men der var ingen slokkemiddel som er påkrevd av utleier. Med andre ord ingen brannslokkingsapparat tilgjengelig i leiligheten, vi mistet alt i brannen. Vi har sendt melding til utleier om dette, men det ble ingenting gjort av dem. Det endte med leiligheten vi hadde brant ned 100 % , hva gjør vi?

Les mer

Erstatningssak fra 1977

01. mar 2024 · spørsmål

Uka før jul i 1977 frontkoliderte jeg med en trailer. Dette var en alvorlig kollisjon med dødsulykke. Dette var ikke min skyld og han som kjørte på meg var full. Jeg hadde jobb i Nordsjøen som jeg mistet pga skader. Fikk utbetalt kr 135 000 som menerstatning og tap i fremtid. Det ble laget ett dokument som lå hos forsikringsselskapet at min sak skulle tas opp ang tapte pensjon da jeg var sykemeldt og har blitt ufør etter skaden. Dette var Norges Brannkasse som i ettertid har blitt kjøpt opp av UNI.

Les mer

Min kollega har ved en feil mottatt utbetalinger som skulle gått til meg

29. feb 2024 · spørsmål

Jeg jobber på en behandlingsklinikk som fører lister og regnskap i et journalprogram. Leverandør av dette programmet administrerer innstillinger. De har i en periode forvekslet mitt kontonummer med min kollega sitt på fakturaer sendt til forsikringsselskap (som betaler for pasientens behandling direkte til behandler). Min kollega har fått utbetaling fra disse selskapene som jeg skulle hatt. Kollegaen min nekter å betale tilbake pengene til meg. Hva kan jeg gjøre? Hvem har ansvaret?

Les mer

Mistet to gode venner og har blitt 100% ufør, og ønsker erstatning

07. feb 2024 · spørsmål

Hei. Mistet to gode venner med et års mellomrom i to alvorlige ulykker jeg var nær vitne til i midten av tenårene. Jeg er nå dobbelt så gammel. Det ble for mye for meg å takle så jeg ble sendt til psykolog og ble sterkt medisinert for de psykiske lidelsene jeg fikk som følge av det, noe jeg fortsatt er. Fikk inv. 100% ufør men ikke ung ufør selv om alt er godt dokumentert fra dag 1. Jeg var noen år i arbeid før kroppen sa nei. Har jeg en god sak? Rettigheter? Erstatning for tap av intekt e.l?

Les mer

Barneskolen tok ikke grep selv om de var klar over omsorgssvikt

08. jan 2024 · spørsmål

Jeg var utsatt for omsorgssvikt som barn. Barneskolen jeg gikk på har gjennom 2,5 år sett tegn på at noe er galt og bekymringsverdig psykisk. Skolen har dokumentasjon på alt dette, men de har ikke gjort jobben sin og ikke meldt fra til barnevernet. Jeg har bedt om innsyn i dokumentasjonen og det er veldig tydelig at de var fullt klar over at jeg ikke hadde det bra og viste tegn til omsorgssvikt. Mitt spørsmål er om jeg kan saksøke skolen for å ikke ha gjort jobben sin?

Les mer

Erstatning for PTSD

02. okt 2023 · spørsmål

Jeg er diagnostisert med kompleks PTSD og har store problemer i hverdagen med det. Diagnosen kommer fra psykisk vold i barndommen. Jeg lurte på det er mulig å få erstatning for skaden?

Les mer

Skatte av erstatning for lønn

02. okt 2023 · spørsmål

Jeg ble syk fra jobb i 2019. Jeg fikk ingen lønn da jeg akkurat hadde startet i jobben. Gikk til sak og vant over Oslo kommune som ga meg erstatning for lønn pluss renter. Hvordan skal dette skattes? Må arbeidsavklaringspenger fra 2019 tilbakebetales?

Les mer

Er over 10 år gammelt erstatningskrav foreldet?

07. aug 2023 · spørsmål

Jeg ble i 2010 i en sivil rettssak dømt til å betale en erstatning på 3.5 mill. Kravet ble forsøk inndrevet gjennom namsmann i 2 år uten at det var noe å hente. Det har ikke vært noe korrespondanse rundt kravet siden november 2012. Mitt spørsmål er som følger, er erstatningskravet foreldet da det har gått over 10 år siden det har vært kontakt ? Har prøvd å spørre tingretten, men får bare beskjed om at det er utenfor deres opplysningsplikt.

Les mer

Trenger ny advokat i erstatningssak

20. jun 2023 · spørsmål

I erstatningssaker kan man vise til andre like saker? Som ligger ute på Lovdata. Legge de inn i saken min? Er det ok at jeg sender nye saksbehandler hos NPE en mail? Advokaten er syk. Må forklare henne litt forskjellige viktige ting om saken. Kan jeg be om å få annen sakkyndig i saken? Dårlig erfaring med han som er nå. Advokat syk ok jeg bytter / bruker annen advokat resten av tiden? Kan man ta kontakt med hvilken advokat man vil?

Les mer

Krav på erstatning over ett år etter ulykke?

05. jun 2023 · spørsmål

Jeg var uheldig og falt på MC og pådro meg komplisert brudd i skulder. Ble operert første gang i 2021, så i 2022. Har fremdeles smerter, men aksepterer å måtte leve med smerter. Fikk vår 2023 overraskende sms fra forsikringsselskap A om utbetaling for 5 % medisinsk invaliditet som jeg ikke visste jeg hadde krav på, eller ble vurdert til. Hadde også uvitende ulykkesforsikring hos forsikringsselskap B. Har jeg rettigheter hos selskap B, selv om skaden ikke er meldt innen 1 år?

Les mer

Ødela stol til verdi kr 2300: Fikk faktura på kr 7500

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg ødela en stol, som jeg senere sa ja til å erstatte. Fakturaen jeg fikk tilsendt er på 7500kr, fordi de har en rammeavtale. Jeg har funnet tilsvarende stol, med identisk produktnummer til totalt 2300kr. Jeg har tilbudt meg å kjøpe stolen privat og levere stolen personlig, men de står fast på at jeg skylder de 7500kr. Hvordan går jeg frem videre?

Les mer

Høy skatt pga erstatningsutbetaling

17. apr 2023 · spørsmål

Fikk yrkesskadeerstatning og noe av dette skal det skattes av. Hvor mange år fordeles dette normalt på? Jeg fikk alt på ett år og må da betale mye mer siden inntekt ble så høy att trinnskatten økte veldig.

Les mer

Vil erstatning gå til kreditorene?

11. apr 2023 · spørsmål

Jeg har hatt gjeldsproblemer i mange år pga sykdom. Har hatt sosialhjelp og AAP til jeg fikk uføre i januar. Skal søke gjeldsordning. Mitt spørsmål erØ Jeg har 3 saker som kan gi økonomisk gevinst. 1. Klage på ung uføre 2. Norsk Pasientskade 3. Erstatning ang en mobbesak hos «Rettferdighet for taperne». Kan jeg beholde disse pengene om jeg får erstatning for tapt økonomi og livskvalitet eller må det betales inn til kreditorene?

Les mer

Manglende dokumentasjon til erstatningskrav

04. apr 2023 · spørsmål

Jeg har vært syk siden ungdomsskolen. Lærene mine mobbet meg. Foreldrene mine tok meg ut av skolen i tiende klasse. Jeg har slitt med spiseforstyrrelse, angst, PSTD og depresjon siden da. Nå er jeg uføre. Jeg skulle bruke min elevmappe i behandling, men den er borte. Den finnes ikke. Har startet en sak hos stiftelsen «Rettferd for taperne». De finner heller ikke min elevmappe. De sier saken ikke går i min favør, da det ikke finnes bevis. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Erstatning etter fallende lysrør

09. mar 2023 · spørsmål

Spilte Padel, hvor de bruker lysrør som lyskilde til banene. Midt under en runde faller ned et lysrør som knuses en meter unna en av spillerne, og vi må forlate banen tidlig. Er det noe rett på erstatning i dette tilfellet? Var både en traumatiserende og trist hendelse. Trenger egentlig bare et kort svar på om det kan foreligge noe krav eller ikke selv om ingen ble skadet.

Les mer