Stønad til bil – mange tvister om stønad til bil

Oppdatert: 30.05.2017 Emner: ,

Et eksempel på en vanlig tvist er følgende: En uføretrygdet mann søker om stønad til bil, men får avslag fra trygdekontoret med begrunnelsen at han ikke trenger bil fordi han er uføretrygdet og ikke er avhengig av bil for å komme seg til og fra jobb. Mannen klager, og begrunner klagen med at han bor alene og trenger bilen for å kunne handle matvarer og unngå sosial isolasjon.

I vurderingen av denne og lignende saker gir loven et betydelig rom for skjønn, både når det gjelder om trygdemottakeren har krav på stønad til bil og hvilken biltype som eventuelt er nødvendig for å oppfylle trygdemottakerens behov.

Stønad til bil krever legeerklæring

Stønad til bil krever at du har legeerklæring. Advokatenes råd er å legge arbeid i utformingen av søknaden, og spesielt legge vekt på å klargjøre og konkretisere hvorfor du har behov for bil, og hvorfor du trenger stønad for å skaffe bil. En advokat med erfaring innen trygderett kan bistå deg i arbeidet med søknaden.

Du finner advokater med kompetanse på trygd og stønad på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: