Tilbakebetaling av trygd – kort frist for tilbakebetaling av trygd

Det er ikke uvanlig at NAV utbetaler for mye eller for lite i trygd, enten fordi trygdemottakere oppgir feil opplysninger eller fordi trygdeetaten gjør feil.

For mye utbetalt i trygd?

Det er flere grunner til at trygdemottakere gir feil opplysninger til NAV. I tillegg til bevisst feilinformasjon er det ikke uvanlig at den trygdede gir feil informasjon fordi han eller hun mangler kunnskap om regelverket eller misforstår reglene. En vanlig feil er at trygdemottakere glemmer å sende melding til trygdekontoret når det skjer endringer i livs – eller inntektssituasjonen.

Når trygdemottakeren har fått for mye utbetalt, behandler NAV saken og fatter vedtak.
Som regel lyder vedtaket på at pengene skal betales tilbake, helt eller delvis. I utgangspunktet må hele beløpet tilbakebetales på en gang, og betalingsfristen er som regel kort. Det er imidlertid rom for å snakke med NAV og/eller Statens Innkrevingssentral om en nedbetalingsordning.

Ofte går det flere år før NAV oppdager at en trygdemottaker har fått for store utbetalinger fordi han eller hun har gitt gale opplysninger, og da kan trygdemottakeren ende opp med å måtte betale tilbake et betydelig beløp. Årsaken til at det kan gå lang tid før feilen oppdages, er at NAV bl.a. kontrollerer sin informasjon mot trygdemottakernes selvangivelser. Videre har NAV en egen avdeling, NAV Kontroll, som jobber utelukkende med å avdekke trygdesvindel.

Spørsmål om tilbakebetaling vil ofte være kompliserte, og det kan være grunner til å kreve reduksjon av beløpet. Kravet kan være foreldet, og det kan hende at årsaken til en for høy utbetaling er feil både hos trygdemottakeren og fra NAVs side. Spesielt om NAV er direkte, eller indirekte, årsak til feilutbetalingen så bør trygdemottaker være særlig obs på å kreve reduksjon i tilbakebetalingsbeløpet.

Hvis du får krav om tilbakebetaling, kan du vurdere å kontakte en advokat med erfaring innen trygderett for å få hjelp til å vurdere om trygdekontorets vedtak er korrekt, og om det kan være grunner til å redusere kravet. En advokat kan også hjelpe deg med en eventuell klage.

Strafferettslig vurdering

Trygdemottakere som får krav om tilbakebetaling som er høyere enn 2/3 av Grunnbeløpet bør være særlig påpasselig med å sjekke vedtakene og evt. klage på vedtak. I nevnte tilfeller vil NAV alltid vurdere om saken skal politianmeldes. Det er et stadig økende fokus på trygdemisbruk og flere og flere saker ender opp med påtale. Det er dermed ikke bare en økonomisk side med det å få et krav om tilbakebetaling, det kan også ha et strafferettslig utfall.

Skatt ved tilbakebetaling

Trygdemottakere som får vedtak om å betale tilbake feil utbetalte ytelser for de foregående år bør merke seg at det er innbetalt skatt av det som NAV krever tilbakebetalt. Ofte vil da trygdemottakeren ha rett på å få tilbakebetalt for mye innbetalt skatt til Skatteetaten. Trygdemottaker må ta med vedtak og bekreftelse fra NAV eller statens innkrevingssentral på at hele det feil utbetalte beløp er tilbakebetalt, og levere dette til Skatteetaten som vil behandle saken og eventuelt gjøre om tidligere års skatteoppgjør.

For lite utbetalt i trygd?

Hvis du har fått mindre utbetalt enn du har krav på, kan du få etterbetalt det du hadde krav på i opptil tre år.  I enkelte situasjoner kan du ha krav på erstatning hvis en feil hos trygdekontoret har ført til at du har fått for lite utbetalt. En advokat med erfaring innen trygderett vil kunne gi deg råd om hvorvidt du har krav på erstatning og hvordan du går frem for å søke erstatning.

Du finner advokater med kompetanse på trygderettigheter på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: