Tomt

Innhold

Kan eksmann forlange utskilt tomt?

24. mai 2024 · spørsmål

Har en tomt som aldri har tenkt å selge, men at nye generasjoner kan arves. Eksmann betalte overtakst og u.t var med på å undertegne en tinglyst avtale for nesten 30 år siden. Punkt urådelighet; En rettighetshaver (eksmann) har krav på en utskilt tomt. Forbud mot salg før rettighetshaver får en utskilt tomt. Vi har vært skilt en stund, og han aldri betalte barnebidrag, det var stygg skilsmisse. Tomta er nå blitt verdifull. Kan han bare forlange utskilt tomt?

Les mer

Heving av tomtekjøp grunnet manglende info

11. apr 2023 · spørsmål

Vi har kjøpt tomt, som vi ikke fikk vite var myr på. Dette har vist seg å være svært kostbart for oss, da det koster mye å grave opp myr for så å planere. Vi har ikke gravd eller planert på tomten, kun hugget ned trær. Vi lurer på om vi kan heve kjøpet av tomten på bakgrunn av feil info om grunnforholdene?

Les mer