Tomt

Innhold

Heving av tomtekjøp grunnet manglende info

11. apr 2023 · spørsmål

Vi har kjøpt tomt, som vi ikke fikk vite var myr på. Dette har vist seg å være svært kostbart for oss, da det koster mye å grave opp myr for så å planere. Vi har ikke gravd eller planert på tomten, kun hugget ned trær. Vi lurer på om vi kan heve kjøpet av tomten på bakgrunn av feil info om grunnforholdene?

Les mer

Grunneier krever betaling for ny parkeringsplass

23. feb 2021 · spørsmål

Grunneier har laget ny reguleringsplan for hytteområde. Dette resulterte i at felles parkeringsplass for hytteeierne ble flyttet. Planen ble godkjent av kommunen. Grunneier etablerer ny parkeringsplass og krever at hytteeierne skal finansiere anleggskostnadene. Kan dette gjøres uten at det er inngått avtale om dette?

Les mer

Heve tomtekjøp

14. okt 2020 · spørsmål

Jeg kjøpte ei tomt på av en meglerfirma. Ifølge kontrakten skulle tomta vært levert byggeklar 01.09.2020. Ny forventet leveringsdato er satt til 2Q 2021 av megler. Jeg ønsker å heve kjøpet, ifølge megleren er det ikke mulig for meg å ta en exit ut av kontrakten og fristen i kontrakten er en ca veiledende dato som ikke er definitiv. Ønsker deres veiledning og hjelp i denne saken.

Les mer