Tomt

Innhold

Grunneier krever betaling for ny parkeringsplass

23. feb 2021 · spørsmål

Grunneier har laget ny reguleringsplan for hytteområde. Dette resulterte i at felles parkeringsplass for hytteeierne ble flyttet. Planen ble godkjent av kommunen. Grunneier etablerer ny parkeringsplass og krever at hytteeierne skal finansiere anleggskostnadene. Kan dette gjøres uten at det er inngått avtale om dette?

Les mer

Heve tomtekjøp

14. okt 2020 · spørsmål

Jeg kjøpte ei tomt på av en meglerfirma. Ifølge kontrakten skulle tomta vært levert byggeklar 01.09.2020. Ny forventet leveringsdato er satt til 2Q 2021 av megler. Jeg ønsker å heve kjøpet, ifølge megleren er det ikke mulig for meg å ta en exit ut av kontrakten og fristen i kontrakten er en ca veiledende dato som ikke er definitiv. Ønsker deres veiledning og hjelp i denne saken.

Les mer

Krav på tomteprisen?

12. jun 2018 · spørsmål

Eg og sambuar skal gå fra kvarandre. Eg eige hustomta 100% gjennom gave i familien, og vi eiger huset 50/50. I samboerkontrakta står dette, og at vi skal dele gevinsten av salg. Har eg då krav på tomteprisen sidan eg eiger tomta?

Les mer

Hvilken verdi er gjeldende for tomta?

03. mai 2018 · spørsmål

I ett arveoppgjør fra mine besteforeldre, der min tante fikk en eiendom, fikk min mor senere kjøpt en adskilt tomt til cirka 97,000 av min tante. Min mor har siden overført tomta på meg. Men før min mor kjøpte tomta, hadde min tante fått en verdivurdering av tomta, av en eiedondomsmegler, som satte verdien på tomta til 400,000. Betyr det nå at jeg har fått en verdi av 98,000 (det min mor betalte min tante for tomta) eller av 400,000 (verdivurderingen på tomta)?

Les mer

Uenighet om eierskap av sjøgrunn

10. apr 2018 · spørsmål

Jeg har en brygge til lettbåt som ligger inntil en hyttetomt ved sjøen. Hytta vår ligger bak denne. Ny eier hevder han eier sjøgrunn der mine påler er slått ned. Men hytten grenser ikke direkte til vannet, det er ca 2-3 meter mellom fjæra og hytta. Grunnen i mellom er det grunneier som eier. Er det slik at han hevde rett i sjøgrunn da? Ikke er det tinglyst noe om rett til sjøgrunn eller mårbakke.

Les mer

Vil bygge hus på fremmed grunn

04. apr 2018 · spørsmål

Jeg har et spørsmål ang tomtefeste. Min mormor har en gård, hvor min mor har odel, deretter min storebror. På gården er det to hus, et bryggerhus (nåværende hovedhus) og et falleferdig hus (hovedhuset fra gammelt av). Jeg ønsker å rive det gamle huset, og sette opp et nytt. I følge kommunen er det vanskelig å skille ut en tomt inne på et tun. Er det mulig at jeg kan bygge hus på fremmed grunn, og skrive en slags kontrakt slik at dette huset er og forblir mitt? Slik at ikke huset følger gården.

Les mer

Maksimalt beløp på festeavgift?

21. feb 2018 · spørsmål

Jeg er grunneier og skal lage en helt ny festeavtale for en hytte på tomten. Hvordan reguleres festeavgiften for nye avtaler, hva er det maksimale beløpet man har lov til å ta? Og må både grunneier og bortfester være enige om beløpet på festeavtalen?

Les mer