Tomt

Innhold

Heving av tomtekjøp grunnet manglende info

11. apr 2023 · spørsmål

Vi har kjøpt tomt, som vi ikke fikk vite var myr på. Dette har vist seg å være svært kostbart for oss, da det koster mye å grave opp myr for så å planere. Vi har ikke gravd eller planert på tomten, kun hugget ned trær. Vi lurer på om vi kan heve kjøpet av tomten på bakgrunn av feil info om grunnforholdene?

Les mer