Kan eksmann forlange utskilt tomt?

Publisert: 24.05.2024

Har en tomt som aldri har tenkt å selge, men at nye generasjoner kan arves. Eksmann betalte overtakst og u.t var med på å undertegne en tinglyst avtale for nesten 30 år siden. Punkt urådelighet; En rettighetshaver (eksmann) har krav på en utskilt tomt. Forbud mot salg før rettighetshaver får en utskilt tomt. Vi har vært skilt en stund, og han aldri betalte barnebidrag, det var stygg skilsmisse. Tomta er nå blitt verdifull. Kan han bare forlange utskilt tomt?

Svar:

Dette er nok et spørsmål som jeg vil anbefale man konfererer med en skilsmisseadvokat for å ta stilling til dette.

Jeg antar at det er regulert at vedkommende har rett til en tomt og at det foreligger i tillegg en urådighetserklæring tinglyst på eiendommen. Men jeg stiller spørsmålet var dette et punkt ved skilsmissen som ble vektlagt i skiftet, eller var det kanskje i anledning skilsmissen at dette ble etablert? Poenget med dette er å avklare var dette ment som en kompensasjon til han ved skifte eller var det inngått en avtale om dette under ekteskapet?

Et annet spørsmål foreligger det en uavhengig rett til å kjøpe tomt, eller gjelder dette kun om ved salg? I så tilfelle vil et generasjonsskifte ikke nødvendigvis oppfylle et "salgskriterie",

Videre når du skriver "krav" er dette ment som et vederlagsfritt krav eller kun rett til å kjøpe til markedspris?

Disse spørsmålene kan være relevante ved vurdering av saken, slik at dette vil jeg som nevnt anbefale at du får profesjonell bistand for.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: