Heving av tomtekjøp grunnet manglende info

Publisert: 11.04.2023

Vi har kjøpt tomt, som vi ikke fikk vite var myr på. Dette har vist seg å være svært kostbart for oss, da det koster mye å grave opp myr for så å planere. Vi har ikke gravd eller planert på tomten, kun hugget ned trær. Vi lurer på om vi kan heve kjøpet av tomten på bakgrunn av feil info om grunnforholdene?

Svar:

Å heve et kjøp er det sterkeste virkemiddelet, som en kjøper kan gjøre gjeldende. Det skal mye til for at en kjøper har rett til å heve et kjøp.

Selger trenger ikke å opplyse om forhold, som en kjøper vil se ved en enkel undersøkelse og som kjøperen burde forstå mulige konsekvenser av. Det vil derfor være et spørsmål i denne saken om problemene knyttet til myr burde vært synlige for dere ved en undersøkelse fra deres side. Hvis dette ikke var synlig, eller konsekvensene av myren ikke var noe dere kunne forvente å forstå på forhånd uten ytterligere informasjon fra selger, kan dere ha krav mot selgeren.

Jeg kan ikke si noe nærmere om det er mangler ved tomten eller ikke med den informasjonen dere har gitt. Jeg vil anbefale dere å få saken vurdert nærmere av en advokat. Hvilke opplysninger som har fremkommet i salgsdokumenter og annen informasjon foran for salget vil være relevant for å vurdere om det er mangler ved tomten eller ikke, og om dere har krav mot selger.

Del denne artikkelen: