Advokat
Telefon: 37 00 49 70
Mobil: 97 60 53 36

Postadresse:
Torget 3
4836 ARENDAL

Tilleggsopplysninger:

20 års erfaring med selskapsrett, herunder utredninger, operativ bistand, avtaleverk knyttet til aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, stiftelsesrett, KF, IKS, borettslag og eierseksjonssameier.
Omfattende erfaring med aksjonæravtaler og formell virksomhetsstyring.
Omfattende erfaring med rådgivning, due diligenc, forhandlinger og avtaleverk knyttet til kjøp/salg av aksjer, virksomhet og eiendom.
Kompetanse på husleie (næring/bolig), offentlige anskaffelser og telekom.