Advokat
Telefon: 62 53 18 00
Mobil: 99 64 97 71

Besøksadresse:
Håkons gate 12
2317 HAMAR

Postadresse:
Håkons gate 12
2317 HAMAR

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

I tillegg til de ovennevnte fagområder er også tomtefeste en del av arbeidsområdet