Advokat
Telefon: 23 01 01 01
Mobil: 92 48 22 60
Fax: 23 01 01 11

Besøksadresse:
Universitetsgata 9
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 6604 St. Olavs plass
0129 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Arbeider primært som forretningsadvokat innen følgende områder: Gjeldsforhandlinger og konkurs. Styrets ansvar og oppgaver, corporate governance. Styre og revisoransvar. Granskning knyttet til korrupsjon, brudd på etiske normer o.l. Advokatetikk. Alminnelig forretningsjuss. Mottar dødsboer under offentlig skifte fra Oslo Skifterett. Medlem av Disiplinærnemnden for advokater.