Advokat
Bevilling siden 1998

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Skatterett, selskapsrett, kontraktsrett, EØS-rett. Prosedyreerfaring fra EFTA-domstolen. Doktorgrad om "Omgåelse av skattereglene".