Cecilie Aasprong Dyrnes

Ernst & Young Advokatfirma AS
Advokat

Besøksadresse:
Stortorvet 7
0155 OSLO

Postadresse:
Postboks 1156 Sentrum
0107 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jobber med merverdiavgift, toll og særavgifter. Prosedyre (møterett for Høyesterett).