Cecilie Aasprong Dyrnes

Ernst & Young Advokatfirma AS
Bevilling siden 2007

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 6 A
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 1156 Sentrum
0107 OSLO

Spesialområder

Tilleggsopplysninger:

Jobber med merverdiavgift, toll og særavgifter. Prosedyre (møterett for Høyesterett).