Cecilie Nakstad

Matrix Advokater AS
Bevilling siden 1998
Mobil: 93 43 60 08
Fax: 22 36 29 61

Besøksadresse:
St. Olavs gate 25

Postadresse:
Postboks 6864 St. Olavs Plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Har kontor på Bekkestua i Bærum og i Oslo sentrum