Advokat
Telefon: 21 93 10 00
Mobil: 41 44 23 64
Fax: 21 93 10 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 7086, St. Olavs Plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk