Marianne Killengreen

Advokatfirmaet Føyen AS
Advokat
Telefon: 21 93 10 00
Mobil: 97 54 16 95
Fax: 21 93 10 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 7086, St. Olavs Plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Finland, Litauen, Nederland, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA