Advokat
Telefon: 23 01 01 01
Mobil: 90 89 50 06
Fax: 23 01 01 11

Besøksadresse:
Universitetsgata 9
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 6604 St. Olavs plass
0129 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk