Vebjørn Søndersrød

Advokatfirmaet Føyen AS
Advokat
Telefon: 21 93 10 00
Mobil: 92 43 61 65
Fax: 21 93 10 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 8
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 7086, St. Olavs Plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg arbeider spesielt med immaterialrett og generelt med forretningsjuridisk rådgivning og prosessuelle spørsmål. Jeg har særlig erfaring innenfor opphavsrett, varemerkerett, personvernrett, internettjus og prosedyre. Jeg holder også jevnlig forelesninger og foredrag innenfor disse emnene