Vebjørn Søndersrød

Advokatfirmaet Ræder AS
Telefon: 23 27 27 00
Mobil: 92 43 61 65
Fax: 23 27 27 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 11

Postadresse:
Dronning Eufemias gate 11

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Jeg arbeider spesielt med immaterialrett og generelt med forretningsjuridisk rådgivning og prosessuelle spørsmål. Jeg har særlig erfaring innenfor opphavsrett, varemerkerett, personvernrett, internettjus og prosedyre. Jeg holder også jevnlig forelesninger og foredrag innenfor disse emnene