Advokat
Telefon: 23 01 01 01
Mobil: 95 07 69 07
Fax: 23 01 01 11

Besøksadresse:
Universitetsgata 9
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 6604 St. Olavs plass
0129 OSLO

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk